NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc nghiên cứu phương pháp lý luận dạy học môn Vật Lý


Nghiên cứu được tiến hành trên thực nghiệm trên  lớp 7C của trường THCS tôi dạy. Lớp 7C là lớp thực nghiệm việc thực nghiệm thông qua các năm học 2010-2011 tới năm 2011-2012 và các năm tiếp theo. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp sử dụng kết quả của  năm trước và quá trình nghiên cứu. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh, lớp thực nghiệm có kết quả học tập cao hơn so với trước khi nghiên cứu

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Điểm kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 7,5 còn của lớp đo năm trước  là 6,5. Kết quả kiểm chứng T-test cho thấy p = 0,0042 < 0,06, có nghĩa là sự chênh lệch giữa điểm trung bình của  thực nghiệm và trước đó rất có ý nghĩa, sự chênh lệch đó là không phải ngẫu nhiên mà do kết quả tác động của giải pháp mới,tạo ra được hứng thú học tập của học sinh. Điều đó chứng tỏ việc nghiên cứu phương pháp lí luận làm nâng cao được kết quả học tập môn Vật lí.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan