NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đề tài: “Một số hướng chia nhóm trong giờ học Vật lí”


Đổi mới phương pháp dạy học và nội dung dạy học là một vấn đề cần thiết diễn ra trong nước và trên thế giới. Đổi mới phương pháp là một vấn đề khoa học phù hợp với sự phát triển của cuộc sống.

Thực tiễn đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đã thu được nhiều thành tích đáng kể. Đổi mới là vươn tới  cái mới, cái hoàn thiện hơn là cần thiết, do vậy người giáo viên dạy lớp 9 nên áp dụng vào việc dạy học của mình để học sinh phát huy được tính tích cực, tích hợp, nội dung này đã được các nhà quản lý giáo dục đang chỉ đạo .

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Trong cuộc sống hàng ngày các em được tiếp xúc với nhiều chương trình, thông tin trên truyền hình nội dung này tác động rất nhiều đến tư duy và năng khiếu của các  em. Những người làm công tác dạy học phải biết khơi gợi điểm này để các em tiếp thu lượng kiến thức trong nhà trường tốt hơn góp phần hoàn thiện nhân cách của mình.

Giải pháp của chúng tôi là đưa một số hướng chia nhóm để học sinh tích cực suy nghĩ , có tính đoàn kết giúp đỡ nhau học tập , tích hợp những môn học khác vào môn vật lí.

Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: lớp 9A và lớp 9B. Lớp 9A là lớp thực nghiệm, lớp 9B là lớp đối chứng. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm có kết quả cao hơn lớp đối chứng. Điểm kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,2; của lớp đối chứng là 7,4. Kết quả kiểm chứng cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng đưa một số hướng chia nhóm vào giờ học Vật lí đã nâng cao kết quả học tập cho học sinh lớp 9.


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan