NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đa dạng hóa việc tổ chức các họat động tích hợp bảo vệ môi trường vào bộ môn vật lí lớp 9.


I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Giáo dục bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ quan trọng trong nội dung giáo dục bộ môn vật lí ở trường THCS. Do tính chất đặc trù của bộ môn nên việc tích hợp giáo dục môi trường có tác dụng đa chiều. Một mặt, kiến thức bộ môn có rất nhiều phần phù hợp với việc tích hợp môi trường , giúp học sinh nâng cao hiểu biết về môi trường, cách thức bảo vệ môi trường từ đó có được thái độ và hành vi đúng đắn trong bảo vệ môi trường.Mặt khác, thông qua nội dung tích hợp bảo vệ môi trường, học sinh sẽ có hứng thú hơn với nội dung bài học, với môn học.

Loại file: word - Số trang: 33 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Tuy nhiên, thực tế triển khai nội dung tích hợp bảo vệ môi trường còn nhiều vấn đề bất cập như nhận thức của giáo viên về vấn đề chưa thực sự thông suốt, tài liệu tham khảo, kiến thức về bảo vệ môi trường của nhiều giáo viên còn hạn chế, phương tiện hỗ trợ còn nhiều khó khăn, phương pháp tích hợp chưa phù hợp…

Để nâng cao chất lượng giáo dục bảo vệ môi trường thông qua bộ môn vật lí, giải pháp của tôi là : Đa dạng hóa việc tổ chức dạy học tích hợp lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường

Ngiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương :Lớp 9A2 ( lớp thực nghiệm) và lớp 9A3( lớp đối chứng)( lựa chọn trên một nhóm học sinh có trình độ tương đương).Lớp thực nghiệm được tiến hành các giải pháp đồng bộ, cụ thể trong thời gian 1 học kì.Kết quả cho thấy tác động đã ảnh hưởng rõ rệt đến ý thức , hành vi bảo vệ môi trường cũng như nâng cao hứng thú học tập bộ môn Vật lí.Kết quả kiểm chứng Chi-square test cho thấy với hứng thú học tập bộ môn p = 0,00065352 < 0,001; với ý thức bảo vệ môi trường p = 0,00055714 < 0,001chứng tỏ tương quan có ý nghĩa , các dữ liệu không có khả năng xảy ra ngẫu nhiên. Kết quả trên đã khẳng định việc đa dạng hóa các hoạt động trong tích hợp bảo vệ môi trường có ảnh hưởng tốt đến hứng thú học tập bộ môn cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của học sinh.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan