NCKHSPUD, SKKN Quản lí giáo dục: Xây dựng lớp học tự quản để Học sinh được học tập và rèn luyện trong môi trường lớp tự quản các em có nâng cao được ý thức tích cực tự học trong giờ học trên lớp.


TÓM TẮT

Hiện nay, song song với việc dạy học văn hóa theo hướng hiện đại, tăng cường tính chủ động, sáng tạo và phát huy tính tích cực của HS thì việc đổi mới  giáo dục nhân cách HS theo hướng đó  cũng được đặt ra cấp thiết .

Nhiều giáo viên chia sẻ lo ngại về thái độ học tập thiếu tích cực của học sinh, các em thường không tự giác mà chỉ  thực hiện nhiệm vụ khi có sự giám sát của giáo viên.

Loại file: word - Số trang: 12 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Trong việc giáo dục  nhân cách HS, giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò hết sức quan trọng .Vì vậy đổi mới công tác chủ nhiệm được đặt ra đối với giáo viên được phân công đảm nhận công việc này. Và xây dựng lớp học tự quản được xem là khâu đột phá trong nội dung đổi mới công tác chủ nhiệm, công tác giáo dục nhân cách HS.

Nghiên cứu sẽ được thực hiện trong hai lớp tại trường THCS. Học sinh được chia ra ở các tổ trong lớp học theo mô hình tổ tự quản trong lớp học tự quản. Giáo viên  chủ nhiệm là người hướng dẫn cho Ban cán sự lớp tác động đến các bạn học bằng cách  kiểm tra, giám sát, giúp đỡ, đôn đốc các thành viên trong lớp. Dữ liệu thu được là bộ câu hỏi  thực hiện trước và sau giờ học, nội dung nhật ký của giáo viên và học sinh sau mỗi bài học cũng như kết quả quan sát giờ học.

Qua phân tích dữ liệu chúng tôi nhận thấy khi áp dụng mô hình lớp học tự quản sẽ thúc đẩy việc thực hiện hành vi, ý thức tích cực tự học của học sinh. Tôi hi vọng thông qua kết quả của việc nghiên cứu này có thể khẳng định việc xây dựng lớp học tự quản không chỉ có ảnh hưởng tích cực đến ý thức tích cực tự học của học sinh mà còn tạo cơ hội cho học sinh tự khẳng định mình trong tập thể, đồng thời phong trào thi đua và kết quả học tập của tập thể  lớp cũng được nâng cao và có kết quả tốt hơn.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan