NCKHSPUD, SKKN QLGD mầm non inluon: một số biện pháp thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục ở trường mầm non xxx


Lịch sử phát triển của loài người gắn liền với Giáo dục. Giáo dục là một nhu cầu không thể thiếu được của xã hội loài người. Giáo dục có vai trò to lớn trong việc tái sản xuất sức lao động và thức tỉnh tiềm năng sáng tạo trong mỗi người.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Điều đó có nghĩa là Giáo dục không thể tách rời đời sống xã hội, Giáo dục có bản chất xã hội, do đó Giáo dục phải là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Chỉ có sự tham gia của toàn xã hội làm công tác Giáo dục thì mới đảm bảo cho Giáo dục phát triển có chất lượng và hiệu quả cao. Hay nói một cách khác ta cần làm tốt công tác xã hội hóa Giáo dục để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân cùng tham gia làm công tác Giáo dục.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này trong nghị quyết TW 2 khóa XIII đã khẳng định “Phát triển Giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội của Nhà nước, của cộng đồng, của từng gia đình và mỗi công dân…”. Điều 22 luật giáo dục đã khẳng định “Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển về thể chất tình cảm trí tuệ, thẩm mĩ hình thành những yếu tố đầu tiên về nhân cách chuẩn bị cho trẻ bước vào lớp một”.

Đất nước ta còn nghèo, nhà nước đã quan tâm đầu tư cho Giáo dục xong cũng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của sự nghiệp Giáo dục như hiện nay và hơn bao giờ hết lúc này đây ta cần làm cho mọi người hiểu về Giáo dục, say mê với sự nghiệp Giáo dục để cùng nhau tạo ra những bước tiến nhảy vọt trong giáo dục.

Xã hội hóa công tác giáo dục không những huy động được nhiều nguồn đầu tư khác từ các lực lượng xã hội, các cá nhân cho giáo dục mà còn “mở cửa” nhà trường với xã hội bên ngoài tạo mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường và nhân dân, cho nhân dân thực hiện được quyền làm chủ của  mình với giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục, làm cho giáo dục phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội.

Xã hội hóa giáo dục là con đường để thực hiện dân chủ hóa Giáo dục nhằm biến hệ thống giáo dục từ một thể chế hành chính cô lập thành một thể chế giáo dục của dân, do dân, vì dân.

Thực tế hiện nay ở một số địa phương cấp ủy Đảng, chính quyền  và các tổ chức Đoàn thể chưa hiểu được ý nghĩa to lớn và vai trò vô cùng quan trọng của công tác xã hội hóa Giáo dục còn coi đó là trách nhiệm của nhà trường. Do đó nhà trường lúc này cần giữ vai trò trung tâm, nòng cốt và chủ động đề xuất mọi nội dung cần thiết, mọi chủ trương và hướng đi của mình cùng các biện pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục sao cho có sức thuyết phục và hiệu quả.

Đứng trước tình hình thực tế hiện nay trường mầm non  xxx  đang gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Trình độ giáo viên không đồng đều. Tỉ lệ huy động trẻ ra lớp trên địa bàn chưa đáp ứng được yêu cầu, bên cạnh đó nhận thức của nhân dân về giáo dục mầm non còn thấp.

Trước những thử thách khó khăn này thì chủ trương huy động xã hội hoá giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề cần thiết và cần làm ngay vì nó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo của nhân dân về tầm quan trọng và vai trò của giáo dục mầm non. Trên cơ sở xã hội hoá giáo dục tạo nguồn cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi tạo môi trường học tập tốt cho các cháu đảm bảo mọi điều kiện phát triển của ngành giáo dục mầm non.

Xã hội hóa Giáo dục có tầm quan trọng đặc biệt, dựa vào đặc điểm nhà trường và  thực tiễn ở địa bàn trường đóng chúng tôi xin đưa ra “Biện pháp tiến hành công tác xã hội hóa giáo dục” ở trường mình làm để góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện của nhà trường.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan