NCKHSPUD Sinh học THCS, SKKN Sinh học THCS: Vận dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” để nâng cao kết quả học tập cho học sinh trong dạy học sinh học 6


NCKHSPUD Sinh học THCS, SKKN Sinh học THCS: Vận dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” để nâng cao kết quả học tập cho học sinh trong dạy học sinh học 6

Loại file: word - Số trang: 41 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo trong đó có sự đổi mới căn bản về phương pháp dạy học, đó là định hướng chung không chỉ ở riêng nước ta mà là vấn đề đang được quan tâm ở mọi quốc gia trên thế giới trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực con người, phục vụ các mục tiêu Kinh tế – Xã hội.

Sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực là một yêu cầu rất quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học. Các trường phổ thông cần quan tâm đến sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực vào các tiết học.Vì trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được các phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý trí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học sẽ được nhân lên gấp bội. Ngày nay người ta nhấn mạnh hoạt động trong quá trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang học tập chủ động . Đặt vấn đề phát triển tự học ngay trong trường phổ thông, không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà cả tự học trong tiết học có sự hướng dẫn của giáo viên.

Ta cần chú ý hoạt động  học qua “ làm”

Nói cho tôi nghe  – tôi sẽ quên .

Chỉ cho tôi thấy – tôi sẽ nhớ.

Cho tôi tham gia  -  tôi sẽ hiểu.

Giải pháp của tôi là sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong các tiết dạy sinh học 6 với mục đích phát huy sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình dạy học kích thích tư duy sự sáng tạo và sự cộng tác làm việc của học sinh từ đó kết quả học tập của học sinh được nâng lên .

Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: là hai nhóm học sinh ở 2 lớp 6 trường THCSxxx . Lớp 6A (24 học sinh) làm lớp thực nghiệm; Lớp 6B 25 học sinh) làm lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được tổ chức dạy và học thường xuyên được vận dụng kỹ thuật mới trong đó có kỹ thuật “BTNB”. Lớp đối chứng chỉ sử dụng các kỹ thuật dạy học truyền thống, không được sử dụng kỹ thuật “BTNB”.

 

Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh. Điểm trung bình (giá trị trung bình) thang đo kết quả của lớp thực nghiệm là 7,84; của lớp đối chứng là 6,94 . Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p = 0,0001<0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.

 


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan