NCKHSPUD Sinh học THCS, SKKN Sinh học THCS: Vận dụng dạy học hợp tác bằng cách sử dụng hình động và phiếu học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh lớp trường THCS


NCKHSPUD Sinh học THCS, SKKN Sinh học THCS: Vận dụng dạy học hợp tác bằng cách sử dụng hình động và phiếu học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh lớp trường THCS

Loại file: word - Số trang: 23 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Sự phát triển kinh tế – xã hội trong thế kỉ XXI đòi hỏi con người phải có những phẩm chất rõ nét nổi bật như năng lực hoạt động thực tiễn và giải quyết vấn đề do cuộc sống đặt ra, năng lực hợp tác làm việc nhóm, năng lực thích ứng… Những yêu cầu này đã đặt ra nhiệm vụ cho giáo dục phải thực hiện đổi mới sâu sắc để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đòi hỏi của phát triển xã hội và cá nhân.

Thuật ngữ “hợp tác” trong học tập nhằm nhấn mạnh đến bản chất hoạt động học mà cần thiết phải có sự tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân trong nhóm để giải quyết một vấn đề học tập, nhưng vẫn phải đảm bảo tính độc lập giữa các thành viên. Dạy học hợp tác là cách đặt học sinh vào môi trường học tập (nghiên cứu, thảo luận, phản biện lẫn nhau…) theo các nhóm. Một trong những lí do chính để tổ chức dạy học hợp tác là nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, khả năng chủ động sáng tạo trong hoạt động nhận thức của học sinh, tạo điều kiện để mọi người cùng tham gia, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, chuẩn bị cho lao động phân công hợp tác trong cộng đồng mà qua cách học này nhiều kĩ năng xã hội cũng được hình thành và phát triển. Dạy học hợp tác có những tác động tích cực về mặt nhận thức như: người học ý thức được khả năng của mình; nâng cao niềm tin của người học vào việc học; nâng cao khả năng ứng dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn. Ngoài ra, dạy học hợp tác còn có những tác động cả về quan điểm xã hội như: cảithiện mối quan hệ xã hội giữa các cá nhân; dễ dàng trong làm việc theo nhóm; tôn trọng các giá trị dân chủ và sự khác biệt về cá nhân và văn hoá; làm giảm lo âu và sợ thất bại; tăng cường tính tự trọng.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan