NCKHSPUD mầm non in luôn: sử dụng đồ dùng trực quan cho trẻ trong hoạt động kể chuyện cho trẻ nghe


Trong trường mầm non hoạt động kể chuyện cho trẻ nghe có vị trí quan trọng trong việc hình thành nhân cách và phát triển ngôn ngữ . Khi tổ chức hoạt động này bằng giọng kể diễn cảm của cô kết hợp đồ dùng trực quan sinh động trẻ dễ dàng tiếp nhận nội dung và hứng thú với các tác phẩm văn học, đặc biệt là đối với trẻ Mẫu giáo Nhỡ. Vì độ tuổi trẻ mẫu giáo nhỡ nhu cầu ham hiểu biết cao hơn nhiều so với các cháu mẫu giáo Bé và nhà trẻ. Thực tế giáo viên đã sử dụng đồ dùng trực quan như con dối dẹt, dối tay ….vào hoạt động kể chuyện cho trẻ nghe,  nhưng hiệu quả chưa cao, do một số đồ dùng phục vụ hoạt động này màu sắc chưa đẹp, tranh ảnh cũ nát, hình ảnh tĩnh, cách sử dụng đồ dùng của giáo viên đôi lúc chưa linh hoạt làm cho trẻ chưa hứng thú và không tập trung vào các hoạt động.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Giải pháp của tôi là sử dụng đồ dùng trực quan mới lạ, hấp dẫn để thay thế các đồ dùng trực quan chưa sinh động như: Làm những con rối tay, rối dẹt ngộ nghĩnh, màu sắc đẹp, tranh ảnh động trên các phần mềm vi tính …trong giờ kể chuyện cho trẻ nghe nhằm gây hứng thú cho trẻ một cách hiệu quả nhất.

Nghiên cứu được tiến hành trên trẻ lớp 4 tuổi B2 trường Mầm non Xxx của hai nhóm trẻ tương đương . Nhóm 1: Nhóm thực nghiệm và nhóm 2: nhóm đối chứng. Nhóm thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi sử dụng đồ dùng trực quan nhằm gây hứng thú cho trẻ 4 tuổi trong hoạt động kể chuyện cho trẻ nghe.

Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của trẻ, nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng. Tổng điểm kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,23, kiểm tra đầu ra của nhóm đối chứng là 7,61. Kết quả kiểm chứng T- test cho thấy P < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc thiết kế đồ dùng trực quan trong hoạt động kể chuyện nhằm gây hứng thú cho trẻ 4 tuổi trường mầm non Xxx.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan