NCKHSPUD mầm non in luôn: làm tốt công tác giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ trong trường mầm non, nâng cao chất lượng chuyên đề


Tên sáng kiến: “Làm tốt công tác giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ trong trường mầm non, nâng cao chất lượng chuyên đề”

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Sáng kiến này áp dụng trong  thực hiện giáo dục   vệ sinh cá nhân trẻ trong trường mầm non.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/1. Tóm tắt tình trạng giải pháp đã biết:

Như chúng ta đã biết chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, hình thành nề nếp thói quen hành vi vệ sinh văn minh, tạo điều kiện nâng cao sức khỏe thể lực cho trẻ nhằm thực hiện tốt mục tiêu chương trình giáo dục mầm non.

Nội dung chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.

* Đối với cán bộ quản lý

+ Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

+ Kiểm tra giám sát thường xuyên các hoạt động giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ.

* Đối với giáo viên

+ Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy trình, lịch trình vệ sinh chăm sóc trẻ theo chế độ sinh hoạt.

+ Tích cực tìm tòi sáng tạo đổi mới phương pháp hình thức tổ chức hướng dẫn giúp trẻ hình thành thói quen vệ sinh văn minh.

+ Tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh trong việc thực hiện vệ sinh chăm sóc trẻ.

* Đối với trẻ

+ Trẻ có hiểu biết, kỹ năng, nề nếp

thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể, có ý thức giữ gìn sức khỏe, có hành vi văn minh trong ăn uống.

+ Tham gia vào các hoạt động chăm sóc vệ sinh cá nhân. Biết phân biệt hành động đúng sai trong các hoạt động vệ sinh cá nhân.

Chính vì vậy năm học này tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài “Làm tốt công tác giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ trong trường mầm non, nâng cao chất lượng chuyên đề


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan