NCKHSPUD lớp 3: Biện pháp nâng cao chất lượng ” vở sạch – chữ đẹp” cho học sinh lớp 3.


  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Một trong những hạnh phúc lớn nhất của trẻ là được đến trường, được học đọc, học viết. Bởi vậy, vấn đề rèn luyện chữ viết cho học sinh Tiểu học là vô cùng quan trọng và cấp thiết vì chữ viết của học sinh, đặc biệt là của học sinh đầu cấp Tiểu học đặt nền móng cơ bản cho toàn bộ quá trình học tập. Chữ viết là một công cụ giao tiếp và trao đổi thông tin, là phương tiện để ghi chép và tiếp nhận tri thức văn hóa, khoa học và đời sống,…Người xưa có câu ” Nét chữ – Nết người”.  Đây là một câu tục ngữ hết sức cô đọng thể hiện sự quan tâm đến chữ  viết, coi nét chữ như một chuẩn mực để đánh giá tính cách của một con người. Qua nét  chữ , người ta có thể cảm nhận phần nào cá tính, tâm  sinh lí và nhất là thái độ rèn luyện, sự cẩn thận, tính kiên trì bền bỉ, tính kỉ luật của người viết.

Loại file: word - Số trang: 24 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Vấn đề rèn chữ viết cho học sinh ở bậc Tiểu học đã được Bộ giáo dục  – Đào tạo chú trọng , điều này được thể hiện rõ qua ” Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 -2014″ ở bậc Tiểu học của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Bên cạnh đó Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng có hướng dẫn cụ thể cho các Sở Giáo dục & `Đào tạo về việc tổ  chức giao lưu ” Viết chữ đẹp ” ở bậc Tiểu học. Thực hiện chỉ thị của  Bộ Giáo dục & Đào tạo, Vụ Tiểu học, Sở  Giáo dục & Đào tạo đã quy định về rèn luyện kĩ năng giữ vở sạch , viết chữ đẹp và phát động phong trào viết chữ đẹp trong giáo viên và học sinh.  Hằng năm, Phòng Giáo dục – Đào tạo quận tổ chức giao lưu” Viết chữ đẹp”, qua các đợt thanh tra, kiểm tra có đánh giá phong trào Vở sạch chữ  đẹp của các lớp, các trường đồng thời để lựa chọn các hạt nhân là giáo viên viết chữ đẹp tham gia giao lưu ” Viết chữ đẹp ” cấp Thành phố. Hàng tháng, nhà trường thường tổ chức chấm Vở sạch chữ đẹp của các lớp (Đây là một tiêu chí thi đua quan trọng của mỗi lớp)

Chữ viết có vai trò đặc biệt quan trọng. Chính vì thế,  việc rèn chữ cho học sinh Tiểu học nói chung và học sinh lớp 3 nói riêng là một công việc đòi hỏi người giáo viên phải đầu tư mất nhiều thời gian, công sức mới có thể nâng cao chất lượng Vở  sạch chữ đẹp.

Nghiên cứu của tôi được tiến hành trên hai nhóm đối tượng là học sinh lớp 3A1, lớp 3A2  Trường Tiểu học Xxx. Trong đó:

-         Lớp 3A2 là lớp thực nghiệm.

-         Lớp 3A1 là lớp đối chứng.

Lớp thực nghiệm là lớp 3A2 được thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng vở sạch chữ đẹp qua tiết Tập viết. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng chữ viết của học sinh  và phong  trào vở sạch chữ  đẹp của lớp: Lớp thực nghiệm đã đạt chất lượng chữ viết cao hơn so với lớp đối  chứng. Điểm kiểm tra khảo sát đầu ra của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng có giá trị trung bình như sau:

Điểm trung bình sau tác động của hai lớp
Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng
Tên lớp Điểm trung bình Tên lớp Điểm trung bình
3A2 8,9 3A1 8,05

 

Kết quả kiểm chứng T – test cho thấy p < 0,05có nghĩa là có sự khác biệt giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng  việc sử dụng các biện pháp giúp nâng cao chất lượng  Vở  sạch chữ đẹp cho học sinh lớp 3 đã nâng cao được chất lượng chữ chữ đẹp của lớp được nâng cao hơn so với trước.            


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan