In luôn Tiểu luận Trung cấp chính trị: NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH (TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)


In luôn Tiểu luận Trung cấp chính trị: NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH (TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)

Áp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, TIểu luận Quẩn lí nhà nước về Văn hóa, Giáo dục, Đảng đoàn

Loại file: word - Số trang: 24 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/In luôn Tiểu luận Trung cấp chính trị: NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH (TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)

mạnh…

Là tổ chức Đảng ở cơ sở, chi bộ trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ thuộc Đảng bộ xã Cư Ni, huyện Eakar đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là dạy và học, và đã thu được kết quả cao về nhiều mặt. Nhiều năm liền chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo của cấp uỷ và đảng viên còn nhiều hạn chế, tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình chưa cao, còn vị nể. nghiệp vụ công tác Đảng còn hạn chế. Từ thực tiễn đó đã đặt ra cho chi bộ những thử thách và trọng trách to lớn cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa, đề ra những biện pháp phù hợp để vừa phát huy những truyền thống tốt đẹp của chi bộ vừa kịp thời khắc phục những tồn tai, yếu kém  nhằm lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, công chức, viên chức trong nhà trường thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục – đào tạo và các nhiệm vụ khác của đơn vị. Do đó tôi chọn đề tài “ Những biện pháp xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh ở đơn vị xã Cư Ni, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk. Thực trạng và giải pháp” làm tiểu luận tốt nghiệp cuối khoá học mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào xây dựng chi bộ Đảng trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ ngày càng vững mạnh và nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong tình hình hiện nay.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

a, Mục tiêu : Vận dụng những kiến thức lý luận đã được học và kết hợp với thực tiễn công tác tại chi bộ trường tiểu học, đánh giá đúng thực trạng công tác xây dựng chi bộ Đảng trong thời gian qua, từ đó đưa ra phương hướng và biện pháp xây dựng phù hợp với đặc điểm tình hình của chi bộ  nhằm xây dựng chi bộ trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

b, Nhiệm vụ : từ mục tiêu trên, nhiệm vụ của đề tài là : tiến hành đánh giá đúng thực trạng công tác xây dựng Đảng của chi bộ trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ trong 5 năm qua, rút ra được những tồn tại cần khắc phục, nêu được nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. từ đó đưa ra được những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu đã đề ra.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan