IN LUÔN SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH


IN LUÔN SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 6, Viết tiểu luận PPGD Vật lí 6

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/IN LUÔN SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH

PHẦN II. NỘI DUNG

1. CƠ SỞ LÝ LUẬN:

- Xuất phát từ mục tiêu giáo dục và đào tạo của đất nước hiện nay.

Phải đào tạo  ra thế hệ trẻ thành người lao động làm chủ đất nước, có trình độ văn hoá cơ bản, đáp ứng những yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Những con người có trí tuệ và năng lực sáng tạo, có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt. Những con người như  vậy phải được rèn luyện trong quá trình đào toạ và tự tạo. Để đạt được mục tiêu đó thì trong giảng dạy ở nhà trường phổ thông điều quan trọng nhất là phát triển trí tuệ và năng lực sáng tạo của học sinh trong học tập. Hoạt động nhận thức trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm, làm chủ  thể của việc nhận thức với sự hướng dẫn giúp đỡ giảng dạy tích cực có hiệu quả của giáo viên và việc học tập tích cực, tự giác, sáng tạo của học sinh.

Xuất phát từ nội dung bản chất của quá trình dạy học, hoạt động nhận thức

 Ý thức và phẩm chất tâm lý, năng lực của con người biểu hiện và được hình thành trong hoạt động của con người. Việc dạy học sẽ làm cho học sinh phát triển khác nhau tuỳ thuộc ở nội dung và phương pháp dạy học. Vì vậy việc dạy học không chỉ quan tâm đến nhiệm vụ làm cho học sinh tiếp thu được một số kiến thứuc nào đó, mà còn phải quan tâm tới nhiệm vụ phát triển trí tuệ học sinh. Trong quá trình làm cho học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng, nhiệm vụ của quá trình dạy học không phải chỉ giới hạn ở sự tạo thành các kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo có tính chất tái tạo đơn thuần. Mà cần phải làm sao cho trong quá trình dạy học phát triển được ở học sinh năng lực áp dụng kiến thức trong tình huống mới. Giải nhữgn bài toán không phải chỉ là chỉ theo khuôn mẫu đã có, thực hiện những bài toán làm có tính chất nghiên cứu và thiết kế, vạch ra các angorit hợp lý mà trước kia chưa biết để giải các bài toán thuộc loại mới, cũng như nắm được những kỹ năng, kỹ xảo mới hợp yêu cầu thực tiễn. Tức là phải phát triển năng lực sáng tạo của học sinh.

- Từ thực tế giáo dục hiện nay.

Việc phấn đấu cho học sinh tự tìm tòi, tự  hiểu biết để phát triển, khai thác, hưởng thụ những thành quà lao động vẫn chưa tự bỏ cách giáo dục mang tính thực dụng. Không ít giáo viên chỉ chăm lo cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết để các em làm bài điểm cao mà không chú ý phát huy trí lực của học sinh, không quan tâm đến việc rèn luyện trí thông minh, sáng tạo của học sinh. Điều này nguy hại là, sau khi học xong các hiện tượng vật lý và các định luật về vật lý một số em lại không biết vận dụng các hiện tượng, định luật đó vào để giải thích một số hiện tượng về khoa học tự nhiên và không chỉ ra được ứng dụng rộng rãi của nó trong khoa học kỹ thuật.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan