IN LUÔN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KẾ TOÁN – IN LUÔN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG


IN LUÔN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KẾ TOÁN – IN LUÔN:  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Kế toán, Viết đề tài NCKHSPUD Kế toán, Viết tiểu luận Kế toán

SKKN Kế toán, NCKHSPUD Kế toán, SKKN Kế toán, NCKHSPUD Kế toán

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/IN LUÔN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KẾ TOÁN – IN LUÔN:  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

Thời gian gần đây lĩnh vực Tin học đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, tác động sâu xa đến mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Trong đó có cả lĩnh vực Kế toán, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã trở nên phổ biến trong hầu hết mọi cơ quan, đơn vị, đặc biệt là việc áp dụng các giải pháp Tin học trong công tác quản lý. Trong đó công tác quản lý nhân sự, tiền lương  là một lĩnh vực cần thiết và quan trọng.

          Nhằm báo cáo cho lãnh đạo một cách kịp thời từ số liệu chi tiết đến tổng hợp về công tác tiền lương, nhân sự ; việc tăng, giảm lao động trong tháng, năm … Đây là một công việc khá phức tạp và khó khăn. Xuất phát từ những trăn trở đó phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiền lương và nhân sự  ra đời.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan