Luận văn Cao học

Đề cương luận văn Thạc sĩ toán học: Một lớp bài toán quy hoạch tuyến tính ngẫu nhiên nhiều giai đoạn

Đề cương luận văn Thạc sĩ toán học: Một lớp bài toán quy hoạch tuyến tính ngẫu nhiên nhiều giai đoạn

  1. Gần đây các nhà khoa học, chẳng hạn như J. R. Birge, J. M. Mulvey, H. I. Gasman, D. P. Morton, Z. Long Chen, W. B. Powell (1999) [7], A. B. Philpott and Z. Guan, (2006) [8]…đã có nhiều công trình công bố có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

Kết quả đo chỉ số trí tuệ của sinh viên ĐH nông nghiệp bằng test Raven

Kết quả đo chỉ số trí tuệ của sinh viên ĐH nông nghiệp bằng test Raven

SUMMARY
The intelligence quotient (IQ) was measured in 186 freshmen students in Hanoi University of
Agricultue through J. C. Raven’s test. It was found that that most of the students possess IQ at above
average level, only about 1/5 of students has IQ at average level and very few has IQ under average
level. Based on these results the following preliminary remarks can be made: i) Freshmen students
possess potential intelligence expressing analytic, observing, systemiatic and logical capacity; ii) It is
not true, however, that students with high IQ have good academic performance; and iii) to obtain good
academic records students should have high IQ. It is necessary to apply suitable pedagogic methods to
bring students’ IQ potential into full play.
Key words: Freshmen students, intelligence quotient.