Luận văn kinh tế: Biện pháp tạo nguồn thu cho bản tin của Hội Lương thực-thực phẩm TP.HCM


Luận văn kinh tế: Biện pháp tạo nguồn thu cho bản tin của Hội Lương thực-thực phẩm TP.HCM

Loại file: word - Số trang: 120 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/1.1      LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI

Hội LT-TP TP.HCM (FFA) là một tổ chức phi lợi nhuận, đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh – chế biến lương thực, thực phẩm trên địa bàn TP.HCM. Với số lượng hội viên không ít (khoảng 170 hội viên) và tổng quy mô khá lớn (sản lượng của hội viên chiếm hơn 50% sản lượng của toàn ngành), công tác thông tin của Hội thông qua bản tin đóng vai trò rất quan trọng. Bản tin vừa phải đáp ứng nhu cầu thông tin nội bộ (thông tin về hoạt động của Hội và hội viên) lẫn nhu cầu thông tin kinh tế, thị trường, công nghệ mới… liên quan đến ngành.

Để thực hiện tốt vai trò của mình nhằm hướng tới mục tiêu là cầu nối giữa Hội với hội viên và giữa các hội viên với nhau, trước hết bản tin phải tự mình tồn tại và phát triển bằng nguồn thu lâu dài và bền vững. Nếu cứ trông chờ vào sự trợ giúp luân phiên của hội viên như hiện nay (mỗi hội viên tài trợ 2.000.000 đồng/kỳ và lương của nhân viên phụ trách bản tin được tài trợ cố định bởi một thành viên của Hội) thì những người thực hiện bản tin sẽ không bao giờ biết được bản tin của mình thu hút độc giả như thế nào, đáp ứng nhu cầu thông tin ra sao mà cải thiện ngày càng tốt hơn. Hơn nữa, bản tin nên dựa vào nguồn thu của chính mình để có thể đề ra các chiến lược phù hợp và dài hạn. Sự tài trợ của hội viên chỉ nên được xem là cứu cánh sau cùng.

Vậy làm thế nào để bản tin có thể tồn tại và phát triển lớn mạnh mà không dựa vào các nguồn tài trợ?

Đề tài “Biện pháp tạo nguồn thu cho bản tin của Hội Lương thực-thực phẩm TP.HCM” là một đề tài có ý nghĩa thực tiễn, giúp bản tin có thể tự mình đứng vững bằng nguồn thu lâu dài và chắc chắn, bước đầu thỏa mãn nhu cầu hội viên hiện tại và dần dần thu hút số lượng hội viên tiềm năng ngày càng nhiều.

1.2      MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

v     Khảo sát thực trạng thu chi về hoạt động của bản tin FFA và nguồn thu của một số bản tin khác

v     Dự kiến một số biện pháp tạo nguồn thu cho bản tin FFA

-         Đề xuất biện pháp

-         Kế hoạch tiếp cận

 

1.3      PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI

  • Chỉ nghiên cứu bản tin bằng giấy và dự kiến một số biện pháp tạo nguồn thu cho bản tin bằng giấy.
  • Đối tượng nghiên cứu: các doanh nghiệp trong ngành LT-TP và các doanh nghiệp có thể là nhà cung cấp cho các doanh nghiệp trong ngành.

1.4      PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Do đối tượng nghiên cứu là bản tin (bằng giấy) của Hội nên cơ sở lý thuyết về bản tin rất ít, không cụ thể, hầu như chỉ nói về các Hội và bản tin điện tử của các Hội ở nước ngoài.

Vì vậy, đề tài này được thực hiện chủ yếu dựa vào hoạt động thực tiễn của các Hội ở Việt Nam: xem xét cách làm của họ, tại sao họ lại chọn cách làm như vậy, có gặp khó khăn gì không, nếu có thì giải quyết như thế nào. Từ đó, đối chiếu với FFA và bản tin của Hội nhằm tìm ra và thực hiện các biện pháp tạo nguồn thu cho bản tin FFA.

Cụ thể:

-         Phỏng vấn nhân viên phụ trách bản tin của FFA để tìm hiểu hoạt động của bản tin

-         Phỏng vấn nhân viên phụ trách bản tin của các Hội khác để tìm hiểu nguồn thu của một số bản tin, từ đó đề xuất một số biện pháp tạo nguồn thu của bản tin FFA

-         Kết hợp với cơ sở lý thuyết thực hiện kế hoạch tiếp cận một cách khoa học, hệ thống

-         Phân tích thuận lợi và khó khăn khi thực hiện kế hoạch nhằm đánh giá tính khả thi của kế hoạch.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan