Luận văn kinh tế: áp dụng mô hình quản lý chất lượng tổng thể (TQM) để quản lý chất lượng


Luận văn kinh tế: áp dụng mô hình quản lý chất lượng tổng thể (TQM) để  quản lý chất lượng

Loại file: word - Số trang: 70 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Hiện nay đất nước ta đã tham gia nhiều tổ chức thương mại và đang chuẩn bị cho quá trình tham gia tổ chức thương mại thế giới nên áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Mặt khác, các yêu cầu về chất lượng của khách hàng ngày càng cao, đòi hỏi công ty cần phải chú trọng đảm bảo uy tín và duy trì vị thế của mình, đồng thời nâng cai năng lực cạnh tranh. Vì vậy công ty áp dụng mô hình quản lý chất lượng tổng thể (TQM) để quản lý chất lượng. TQM được lựa chọn vì:

=        TQM dẫn đến sự gắn bó của khách hàng đối với sản phẩm nước sốt cà chua của công ty.

=        TQM mang lại quá trình cải tiến liên tục cho chất lượng của sản phẩm trong đó có sự tham gia của các nhân viên.

=        TQM giúp mọi thành viên trong công ty có điều kiện thuận lợi hợp tác, nâng cao nhận thức của nhân viên đối với công việc mà họ đang đảm nhiệm.

=        TQm bao gồm việc kiểm soát chất lượng cho sản phẩm của công ty, cho hệ thống quản lý chất lượng và cho hàm chất lượng.

II. Công tác chuẩn bị

  1. Xác nhận sự tham gia và cam kết của lãnh đạo của công ty.

Đòi hỏi sự cam kết thực lòng của lãnh đạo công ty đối với việc khởi xướng và áp dụng TQM trong công ty.

Mọi lãnh đạo cấp cao và mọi cán bộ công nhân viên phải nhận thức ý nghĩa và công việc áp dụng mô hình TQM.

  1. Trách nhiệm của lãnh đạo.

Nhận thức đúng đắn và cam kết về chất lượng.

Quản lý, xác định các chính sách chất lượng, đảm bảo hoàn tất các mục tiêu đề ra.

Xác định trách nhiệm của tồ chức với cộng đồng.

  1. Hoạt động

Tham gia tìm hiểu thông tin sơ cấp về khách hàng, các phòng ban, việc thu thập tổ chức thông tin của các bộ phận.

Cung cấp nguồn lực để đào tạo nhân lực.

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan