Đồ án kinh tế: nâng cao năng lực sản xuất cho sản phẩm đầu đánh gôn tại Công ty Vision International


Đồ án kinh tế: nâng cao năng lực sản xuất cho sản phẩm đầu đánh gôn tại Công ty Vision International

Loại file: word - Số trang: 120 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/CHƯƠNG 1: LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI

 

1.1            LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để cạnh tranh và đứng vững được thì bản thân mỗi công ty phải tạo ra sự khác biệt so với các công ty khác, sự khác biệt này để thoã mãn và tạo niềm tin đối với khách hàng. Bên cạnh khác biệt về giá, chất lượng, sản lượng còn yếu tố hết sức quan trọng là thời hạn giao hàng. Có nhiều nguyên nhân làm cho sản lượng thấp, thời hạn giao hàng trể hạn. Theo kết quả quan sát thực tế thì một trong những nguyên nhân chính đó là năng lực sản xuất.

Xuất phát từ thực tế của công ty năng lực sản xuất bộ phận khuôn sáp còn yếu kém (đạt 50-60% sản lượng kế hoạch). Tình hình sản lượng dao động từ 1500sp/ngày đến 4500sp/ngày. Điều đó ảnh hưởng đến thời hạn giao hàng, cụ thể là tháng 9 hai đơn hàng trể, tháng 10 một đơn hàng trể, lợi nhuận lỗ do phải đền bù hợp đồng và tốn chi phí vận chuyển. Trong khi đó số lượng đơn đặt hàng ngày một tăng lên. Tôi thiết nghĩ đề tài ”nâng cao năng lực sản xuất cho sản phẩm đầu đánh gôn tại Công ty Vision International” là vấn đề cấp bách nhất của công ty hiện nay. Nếu giải quyết được vấn đề này thì công ty sẽ tiết kiệm chi phí sản xuất sản phẩm do phải bồi thường hợp đồng, chi phí vận chuyển, từ đó nâng cao được lợi nhuận

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

  1. Tìm hiểu năng lực sản xuất hiện tại tại bộ phận khuôn sáp công ty Vision   International
  2. Phân tích tác nghiệp, phân tích quá trình về tình hình sản xuất để tìm ra nguyên nhân làm giảm năng lực sản xuất
  3. Đề xuất một số biện pháp nâng cao năng lực sản xuất tại khuôn sáp

1.3   PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Sản phẩm đầu đánh gôn trải qua 7 bộ phận gồm tất cả 128 công đoạn khác nhau để tạo sản phẩm cuối cùng. Do giới hạn về thời gian làm luận văn cũng như tình hình sản xuất tại bộ phận “khuôn sáp” không đạt hiệu quả so với bộ phận khác (theo thống kê trong 3 tháng gần đây bộ phận này chỉ đạt 50-60% kế hoạch) trong khi các bộ phận khác đạt từ 80% kế hoạch trở lên. Hơn nữa bộ phận khuôn sáp là đầu vào, nếu bộ phận này gặp vấn đề về sản lượng thì tất cả các bộ phận khác phải ngừng sản xuất nên bộ phận này được chọn làm đề tài nghiên cứu.

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan