KHo tài NCKHSPUD mầm non – Phần V – In được luôn


KHo tài NCKHSPUD mầm non – Phần VSTT KHo tài NCKHSPUD mầm non – Phần V Số trang Tải về
1 Đề tài NCKHSPUD Mầm non: Sử dụng trò chơi đóng kịch nâng cao hiệu quả phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo nhỡ 20 Tải về
2 Đề tài NCKHSPUD Mầm non: Một số biện pháp giúp trẻ mộu giáo 5 tuổi học tốt chữ cái thông qua các trò chơi ôn luyện 42 Tải về
3 Đề tài NCKHSPUD Mầm non in luôn: Nâng cao chất lượng giờ học vận động cho trẻ 5 tuổi dưới hình thức trò chơi dân gian 30 Tải về
4 Đề tài NCKHSPUD Mầm non in luôn: Nâng  cao chất lượng của việc dạy trẻ 5 – 6 tuổi khám phá khoa học thông qua việc sử dụng phần mềm photosop, powerpoint và videoclip trong bài giảng. 25 Tải về
5 Đề tài NCKHSPUD Mầm non in luôn: Một số biện pháp giúp trẻ tiếp cận công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ở lớp mẫu giáo lớn 20 Tải về
6 Đề tài NCKHSPUD Mầm non in luôn: Một số biện pháp phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo nhỡ thông qua hoạt động khám phá khoa học 30 Tải về
7 Đề tài NCKHSPUD Mầm non in luôn: Nâng cao nhận thức và thực hành kỹ năng sống cho trẻ 5 tuổi thông qua hoạt động cung cấp kinh nghiệm sống. 40 Tải về
8 Đề tài NCKHSPUD Mầm non in luôn: Chế biến món súp bò cho trẻ mầm non từ 3  đến 6 tuổi 10 Tải về
9 Đề tài NCKHSPUD Mầm non in luôn: Một số biện pháp chỉ đạo thiết kế góc hoạt động với đồ vật cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ (24-36 tháng) trong trường mầm non 30 Tải về

Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan