Kết quả đo chỉ số trí tuệ của sinh viên ĐH nông nghiệp bằng test Raven


Kết quả đo chỉ số trí tuệ của sinh viên ĐH nông nghiệp bằng test Raven

SUMMARY
The intelligence quotient (IQ) was measured in 186 freshmen students in Hanoi University of
Agricultue through J. C. Raven’s test. It was found that that most of the students possess IQ at above
average level, only about 1/5 of students has IQ at average level and very few has IQ under average
level. Based on these results the following preliminary remarks can be made: i) Freshmen students
possess potential intelligence expressing analytic, observing, systemiatic and logical capacity; ii) It is
not true, however, that students with high IQ have good academic performance; and iii) to obtain good
academic records students should have high IQ. It is necessary to apply suitable pedagogic methods to
bring students’ IQ potential into full play.
Key words: Freshmen students, intelligence quotient.

 

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/
Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan