Hỏi: Pháp chế XHCN là gì? Nhận thức thực trạng pháp chế ở địa phương? Vấn đề tăng cường pháp chế XHCN? Các giải pháp bản thân đề xuất để góp phần tăng cường pháp chế ở địa phương?


Hỏi: Pháp chế XHCN là gì? Nhận thức thực trạng pháp chế ở địa phương? Vấn đề tăng cường pháp chế XHCN? Các giải pháp bản thân đề xuất để góp phần tăng cường pháp chế ở địa phương?

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/1. Pháp chế

Khi xã hội phát triển, mối quan hệ giữa con người với con người ngày càng đa dạng, phức tạp. Đòi hỏi phải có sự ra đời của nhà nước và pháp luật để điều chỉnh, điều hoà các mối quan hệ đó.

Pháp luật là ý chí của một nhà nước vì vậy đòi hỏi mọi chủ thể của pháp luật phải tôn trọng và tự giác thực hiện. Việc các chủ thể tôn trọng và tự giác thực hiện pháp luật đó được gọi là pháp chế.

Có thê định nghĩa Pháp chế XHCN như sau:

Pháp chế xã hội chủ nghĩa là chế độ đặc biệt của đời sống chính trị- xã hội, trong đó Nhà nước quản lý xã hội  bằng Hiến pháp và pháp luật, các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội-  nghề nghiệp, các tổ chức xã hội,  các dơn vị kinh tế và mọi công dân phải tôn trọng và thực hiện Hiến pháp, pháp luật một các nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác. Mọi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo Hiến pháp và pháp luật.

Với khái niệm trên, có thể tóm tắt pháp chế XHCN theo công thức dưới đây:

          Pháp chế = pháp luật + tôn trọng, thực hiện pháp luật.

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan