GIÁO ÁN HUẤN LUYỆN lực lượng DQTV: KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH, Bài: Ném lựu đạn xa, trúng đích


GIÁO ÁN HUẤN LUYỆN lực lượng DQTV: KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH, Bài: Ném lựu đạn xa, trúng đích

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm huấn luyện cho chiến sĩ DQTV nắm được tính năng chiến đấu, cấu tạo, nguyên lý gây nổ của lựu đạn LĐ-01, lựu đạn cần 97 Việt Nam, lựu đạn phóng, ném vỏ nhựa, lựu đạn M26-A2 của Mỹ; các tư thế động tác ném lựu đạn để vận dụng trong huấn luyện và chiến đấu.

2. Yêu cầu

- Nắm chắc tính năng chiến đấu, cấu tạo và nguyên lý chuyển động, gây nổ của lựu đạn LĐ-01, lựu đạn cần 97 Việt Nam, lựu đạn phóng, ném vỏ nhựa, lựu đạn M26-A2 của Mỹ.

- Biết cách kiểm tra, chuẩn bị, giữ gìn lựu đạn.

- Thành thạo các tư thế ném lựu đạn.

II. NỘI DUNG

1. Tính năng chiến đấu, cấu tạo, nguyên lý chuyển động gây nổ của lựu đạn LĐ-01, lựu đạn cần 97 Việt Nam, lựu đạn phóng, ném vỏ nhựa, lựu đạn M26-A2 của Mỹ

2. Kiểm tra, giữ gìn, chuẩn bị lựu đạn.

3. Các tư thế động tác ném lựu đạn.

III. THỜI GIAN

1.Thời gian chuẩn bị huấn luyện.

- Thời gian thông qua giáo án: Ngày…… tháng……năm 20

- Thời gian thục luyện giáo án: Ngày…… tháng……năm 20

- Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị: Ngày…… tháng……năm 20

2. Thời gian thực hành huấn luyện:

- Tổng thời gian:

- Thời gian lên lớp lý thuyết:

- Thời gian lên lớp thực hành:

- Thời gian kiểm tra kết thúc huấn luyện:

IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức

- Lấy đơn vị trung đội để huấn luyện, do trung đội trưởng trực tiếp huấn luyện.

- Lấy đơn vị tiểu đội để luyện tập, do tiểu đội trưởng trực tiếp duy trì.

2. Phương pháp

a. Chuẩn bị huấn luyện:

- Nghiên cứu tài liệu soạn giáo án, thông qua, thục luyện giáo án, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị thao trường bãi tập.

b. Thực hành huấn luyện

- Cán bộ huấn luyện:

+ Phần lý thuyết: Thuyết trình, giảng giải, kết hợp chỉ trên mô hình tranh vẽ.

+ Phần thực hành: Huấn luyện động tác vừa nói, vừa làm theo 3 bước: Làm nhanh khái quát động tác; làm chậm có phân tích và làm tổng hợp.

- Phân đội: Nghe quan sát, ghi chép, nắm động tác mẫu

V. ĐỊA ĐIỂM

Thao trường huấn luyện lựu đạn

V. BẢO ĐẢM

      - Cán bộ huấn luyện: Giáo án, tài liệu, còi, giá treo tranh.

- Người học: Trang phục đúng quy định, cờ đuôi nheo, lựu đạn tập


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan