Giáo án huấn luyện lực lượng dân quân-tự vệ DQTV: Vũ khí công nghệ cao và vũ khí hủy diệt lớn


Giáo án huấn luyện lực lượng dân quân-tự vệ DQTV:  Vũ khí công nghệ cao và vũ khí hủy diệt lớn 

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Giáo án huấn luyện lực lượng dân quân-tự vệ DQTV:  Vũ khí công nghệ cao và vũ khí hủy diệt lớn                                

Phần một : Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm giới thiệu các đồng chí DQTV nắm được cách phòng tránh vũ khí công nghệ cao và vũ khí hủy diệt lớn làm cơ sở vận dụng trong quá trình chiến đấu khi có tình huống tác chiến xảy ra.

2. Yêu cầu:

- Nắm được đặc điểm một số loại vũ khí công nghệ cao,vũ khí hủy diệt lớn và cách phòng tránh.

II. NỘI DUNG

1. Vũ khí công nghệ cao và cách phòng tránh.

2. Vũ khí hủy diệt lớn và cách phòng tránh.

III. Thời gian:

1. Thời gian chuẩn bị huấn luyện:

- Thời gian thông qua giáo án:

- Thời gian thục luyện giáo án:

- Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị:

2. Thời gian thực hành huấn luyện:

- Tổng thời gian:                                        2giờ

- Thời gian lên lớp:                                    35 phút

- Thời gian ôn luyện:                                 50 phút

- Thời gian kiểm tra kết thúc huấn luyện: 15 phút

IV. TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức:

Lên lớp và luyện tập theo đội hình lớp học

2. Phương pháp:

- Người dạy:Lên lớp thuyết trình kết hợp lấy minh họa.

- Người học: Nghe ghi chép để nắm nội dung.

V. ĐỊA ĐIỂM

Hội trường

VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM

- Người dạy: Giáo án, tài liệu….

- Người học: Trang phục theo quy định

 

 

 

 

 

 

Phần hai:THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN

I. THỦ TỤC LỚP HỌC

1.Tập trung đơn vị, kiểm tra quân số, vật chất, chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo cấp trên (nếu có)

2. Quy định kỷ luật, trật tự, vệ sinh, bảo đảm an toàn.

- Quá trình học tập.

- Khi sử dụng khí tài.

- Khi xảy ra tình huống.

3. Kiểm tra bài cũ:

II. HẠ KHOA MỤC

1. Nêu tên bài huấn luyện

2. Mục đích, yêu cầu

3. Nội dung

4. Thời gian

5. Tổ chức phương pháp

III. THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN NỘI DUNG

LỜI NÓI ĐẦU

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tương lai (nếu xảy ra); khi xâm lược nước ta địch có khả năng sử dụng rộng rãi vũ khí công nghệ cao, vũ khí hủy diệt lớn tiến công với cường độ cao để thực hiện mục đích của chúng.

Phòng tránh vũ khí công nghệ cao, vũ khí hủy diệt lớn cho lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng DQTV nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và vũ khí, trang bị; là yếu tố quyết định giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh.

VĐHL1: VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

I. VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO

1. Khái niệm

Vũ khí công nghệ cao là loại vũ khí được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dựa trên những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại, có sự nhảy vọt về chất lượng, tính năng kỹ thuật và chiến thuật.


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan