GIÁO ÁN HUẤN LUYỆN DQTV: HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH, Bài: Phóng nổ


GIÁO  ÁN HUẤN LUYỆN DQTV: HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH, Bài: Phóng nổ

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Phần một: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Huấn luyện cho lớp học nắm vững cách gói buộc, làm hố, thực hành bố trí phóng nổ trên cơ sở đó vận dụng vào huấn luyện và chiến đấu.

2. Yêu cầu:

- Nắm vững lý thuyết, nguyên lý chung, các yếu tố tác động, tính năng, số liệu kỹ thuật.

- Chuẩn bị chu đáo gói buộc, bảo đảm thực hành bố trí đạt kết quả tốt

II. NỘI DUNG:

Chương một: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Tác dụng

2. Nguyên lý chung, các yếu tố ảnh hưởng cự ly phóng

3. Phóng bằng hố phóng

Chương hai; CÁCH PHÓNG MỘT SỐ LOẠI LƯỢNG NỔ (trọng tâm)

1. Phóng thuốc nổ

2. Phóng mìn vướng nổ POMZ-2

3. Phóng lựu đạn

4. Phóng đá

III. THỜI GIAN:

1- Chuẩn bị huấn luyện:

-  Thời gian thông qua giáo án: ……………………………………………….

- Thời gian thục luyện giáo án:  ……………………………………………….

- Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị: ………………………………..

 2- Thực hành huấn luyện:

- Tổng thời gian:8 giờ

- Thời gian lên lớp lý thuyết: 1 giờ

- Thời gian lên lớp thực hành: 2 giờ

- Thời gian tổ chức luyện tập: 4 giờ

- Thời gian kiểm tra đánh giá kết quả: 1 giờ

IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP:

1- Tổ chức:

- Huấn luyện và luyện tập theo đội hình lớp học

2- Phương pháp:

a) Đối với người dạy:

- Lên lớp lý thuyết: Phân tích, diễn giải kết hợp chỉ sơ đồ (nếu có)

- Huấn luyện thực hành: Theo phương pháp huấn luyện kỹ thuật CĐBB

b- Đối với người học:

- Nghe, ghi quan sát bằng trực quan

- Luyện tập từ chậm – nhanh dần và đến thuần thục

V. ĐỊA ĐIỂM:

- Thao trường huấn luyện

VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM:

- Giáo viên: Có giáo án biên soạn theo tài liệu “Giáo trình: đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn” môn  Kĩ thuật bộ binh- Bộ quốc phòng – Nhà xuất bản QĐND 2004;tài liệu tham khảo “Vũ khí tự tạo” Cục DQTV – Nhà XB QĐND năm 2000 và các mô hình tranh vẽ để giới thiệu và chứng minh, các dụng cụ vật chất để giới thiệu thực hành gói buộc, tra lắp, bố trí hố phóng thuốc nổ.

- Các đồng chí DQTV

+ Cá nhân : Giấy bút ghi chép lý thuyết, khi học thực hành mang đầy đủ VKTB (xẻng, cuốc)

+ Tiểu đội: 20 bánh thuốc nổ (mô hình) loại 400g hoặc 40 bánh loại 200g; một máng khuôn gỗ; 4 tờ giấy xi măng; 10 mét dây đay loại 2-3m; 6m dây thép loại 2- 3m) 2 bộ ống nổ giáo luyện, kìm bóp kíp, kìm điện, dao con.

+ Trung đội: 01 bia số 10 hoặc số 7 để tượng trưng hướng địch, một bộ thuớc (thước đo miệng hố, đo đáy hố, góc phóng, đất lèn)


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan