GIÁO ÁN HUẤN LUYỆN DQTV: HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH, Bài: Làm công sự ở đô thị


GIÁO  ÁN HUẤN LUYỆN DQTV: HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH, Bài: Làm công sự ở đô thị

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/PHẦN MỘT: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích:
Huấn luyện cho lớp học cách làm các loại công sự ở đô thị để vận dụng vào trong huấn luyện và chiến đấu.
2. Yêu cầu:
Biết cách lợi dụng, cải tạo và khắc phục để làm các loại công sự ở đô thị. Vận dụng linh hoạt vào nhiệm vụ và từng loại địa hình cụ thể.
II. NỘI DUNG (gồm 4 phần):
Làm công sự trong đô thị
III. THỜI GIAN:
1- Chuẩn bị huấn luyện:
- Thời gian thông qua giáo án: …………………………………………………….
- Thời gian thục luyện giáo án: ……………………………………………………
- Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị: …………………………………….
2- Thực hành huấn luyện:
Huấn luyện: 02 giờ
IV. TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP:
1. Tổ chức: Lấy đơn vị trung đội để huấn luyện, do trung đội trưởng trực tiếp huấn luyện.
- Lấy đơn vị tiểu đội để luyện tập, do tiểu đội trưởng trực tiếp duy trì
2. Phương pháp:
a. Chuẩn bị huấn luyện
- Nghiên cứu tài liệu, thao trường, đối tượng huấn luyện soạn giáo án, thông qua, thục luyện giáo án, chuẩn bị công sự mẫu hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.
b. Thực hành huấn luyện
- Giáo viên: Huấn luyện lý thuyết: Giảng giải, kết hợp chỉ công sự mẫu để chứng minh. Khi huấn luyện phần thực hành làm 1 bước: làm chậm có phân tích.
- Người học: Nghe, quan sát, nắm chắc nội dung.
V. ĐỊA ĐIỂM:
- Thao trường huấn luyện KTCĐBB
VI. BẢO ĐẢM
1- Cán bộ huấn luyện:
- Trang phục theo quy định, giáo án đã phê duyệt,
- Cờ, còi, tài liệu. Đội mẫu phục vụ.
2- Người học: Vũ khí trang bị theo biên chế, cuốc, xẻng, xà beng, cọc, dây, dao tông, bia, mõ…


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan