Giáo án huấn luyện DQTV: HUẤN LUYỆN CÔNG SỰ NGỤY TRANG, Bài: Hầm hào chiến đấu và công sự bảo đảm.


Giáo án huấn luyện DQTV: HUẤN LUYỆN CÔNG SỰ NGỤY TRANG,  Bài: Hầm hào chiến đấu và công sự bảo đảm.

Loại file: word - Số trang: 14 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/PHẦN MỘT: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm huấn luyện cho lớp học về hầm, hào chiến đấu và công sự bảo đảm để vận dụng vào trong huấn luyện và chiến đấu.

2. Yêu cầu:

- Nắm được hình dáng, kích thước của một số loại hầm, hào và công sự bảo đảm trong chiến đấu.

- Thành thạo động tác phác họa, đào và ngụy trang công sự.

II. NỘI DUNG  (gồm 4 phần):

1 – Tác dụng, yêu cầu của hầm, hào chiến đấu và công sự bảo đảm.

2- Hình dáng, kích thước, cách đào

a. Hào chiến đấu, hào cơ động

b. Hầm chữ A, hầm ếch

c. Trận địa tổ, tiểu đội bộ binh

Trọng tâm: nội dung c

III. THỜI GIAN:

1- Chuẩn bị huấn luyện:

- Thời gian thông qua giáo án: …………………………………………………….

- Thời gian thục luyện giáo án:  ……………………………………………………

- Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị: …………………………………….

 2- Thực hành huấn luyện: 14 giờ

- Huấn luyện: 10 giờ

- Kiểm tra: 04 giờ

IV. TỔ CHỨC- PHƯƠNG PHÁP:

1. Tổ chức: Lấy đơn vị trung đội để huấn luyện, do trung đội trưởng trực tiếp huấn luyện.

- Lấy đơn vị tiểu đội để luyện tập, do tiểu đội trưởng trực tiếp duy trì

2. Phương pháp:

a. Chuẩn bị huấn luyện

- Nghiên cứu tài liệu, thao trường, đối tượng huấn luyện soạn giáo án, thông qua, thục luyện giáo án, chuẩn bị công sự mẫu hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.

b. Thực hành huấn luyện

- Giáo viên: Huấn luyện lý thuyết: Giảng giải, kết hợp chỉ công sự mẫu để chứng minh. Khi huấn luyện phần thực hành làm 1 bước: làm chậm có phân tích.

- Người học: Nghe, quan sát, nắm chắc nội dung.

V. ĐỊA ĐIỂM:

- Thao trường huấn luyện KTCĐBB

VI. BẢO ĐẢM

1- Cán bộ huấn luyện:

- Trang phục theo quy định, giáo án đã phê duyệt,

- Cờ, còi, tài liệu. Đội mẫu phục vụ.

2- Người học: Vũ khí trang bị theo biên chế, cuốc, xẻng, xà beng, cọc, dây, dao tông, bia, mõ…


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan