GIÁO ÁN HUẤN LUYỆN DQTV: ĐỘI NGŨ CHIẾN THUẬT- Đề mục: Từng người, tổ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác


GIÁO  ÁN HUẤN LUYỆN  DQTV: ĐỘI NGŨ CHIẾN THUẬT- Đề mục: Từng người, tổ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/PHẦN I: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm huấn luyện cho lớp học nắm được nhiệm vụ, yêu cầu và thực hành canh gác, tuần tra của từng người và tổ làm cơ sở cho việc học tập, công tác và chiến đấu sau này.

2. Yêu cầu

- Tập trung tư tưởng, nắm chắc nội dung, phương pháp canh gác, tổ làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ cơ quan, đơn vị.

- Vận dụng linh hoạt vào địa hình cụ thể, bảo đảm an toàn.

II. NỘI DUNG: Gồm 2 vấn đề huấn luyện

  1. Vấn đề huấn luyện 1: Từng người làm nhiệm vụ canh gác
  2. Vấn đề huấn luyện 2: Tổ DQTV làm nhiệm vụ tuần tra canh gác
  3. Tập tổng hợp 2 vấn đề huấn luyện

III. THỜI GIAN:

1- Chuẩn bị huấn luyện:

- Thời gian thông qua giáo án: …………………………………………………..

- Thời gian thục luyện giáo án: ………………………………………………….

- Thời gian  chuẩn bị đội mẫu: …………………………………………………..

- Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị: …………………………………….

 2- Thực hành huấn luyện:

- Tổng thời gian : 4 giờ

- Lên lớp lý thuyết: 1 giờ

- Lên lớp thực hành: 2 giờ 20 phút

- Kiểm tra đánh giá kết quả: 30 phút

IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP:

1- Tổ chức:

- Lấy đội hình phân đội DQTV để lên lớp và thống nhất phương pháp, lấy tiểu đội để ôn luyện và kiểm tra.

- Khi luyện tập trong đội hình tổ, tiểu đội:

2- Phương pháp:

* Chuẩn bị huấn luyện:

- Tiến hành theo phương pháp song song với tuần tự nội dung

* Thực hành huấn luyện:


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan