GIÁO ÁN HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ: HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH, Bài: Phòng chống khắc phục hậu quả Bão, Lũ lụt


GIÁO  ÁN HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ:  HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH, Bài: Phòng chống khắc phục hậu quả Bão, Lũ lụt

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Phần một : Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm giới thiệu các đồng chí DQTV nắm được công tác tổ chức và thực hành phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ làm cơ sở vận dụng trong quá trình hoạt động tại cơ quan khi có tình huống xảy ra.

2. Yêu cầu:

- Nắm được nội dung của bài.

- Biết cách phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ nếu xảy ra tại cơ quan.

II. NỘI DUNG

1. Những vấn đề chung

2. Công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ.

III. THỜI GIAN:

1. Thời gian chuẩn bị huấn luyện:

- Thời gian thông qua giáo án:

- Thời gian thục luyện giáo án:

- Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị:

2. Thời gian thực hành huấn luyện:

- Tổng thời gian:                                        2giờ

- Thời gian lên lớp:                                    35 phút

- Thời gian ôn luyện:                                 50 phút

- Thời gian kiểm tra kết thúc huấn luyện: 15 phút

IV. TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức:

Lên lớp và luyện tập theo đội hình lớp học

2. Phương pháp:

- Người dạy:Lên lớp thuyết trình kết hợp lấy minh họa.

- Người học: Nghe ghi chép để nắm nội dung.

V. ĐỊA ĐIỂM

Hội trường

VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM

- Người dạy: Giáo án, tài liệu….

- Người học: Trang phục theo quy định


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan