Giáo án huấn luyện dân quân tự vệ: Hành động của bộ đội khi địch sử dụng vũ khí huyể diệt lớn và hành động của bộ đội khi vượt qua khu nhiễm


Giáo án huấn luyện dân quân tự vệ: Hành động của bộ đội khi địch sử dụng vũ khí huyể diệt lớn và hành động của bộ đội khi vượt qua khu nhiễm

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/PHẦN 1: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

 

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

  1. Mục đích: Nhằm giới thiệu cho QNCN trong đơn vị nắm được cách phát hiện và xử trí khi địch sử dụng vũ khí hủy diệt lớn, cách vòng vượt qua khu nhiễm làm cơ sở cho học tập huấn luyện tại đơn vị và chiến đấu sau này.

  2. Yêu cầu:

- Nắm chắc được khi báo động địch sử dụng vũ khí hủy diệt lớn.

- Xử trí linh hoạt vào từng điều kiện cụ thể.

- tích cực ôn luyện thành thục động tác.

- Chấp hành nghiêm kỷ luật.

II. NỘI DUNG

VĐHL1: Hành động của bộ đội  khi có tín hiệu báo động địch sử dụng vũ khí hủy diệt lớn.

    VĐHL2: Hành động của bộ đội khi vượt qua khu nhiễm.

III. THỜI GIAN:

  1. Thời gian chuẩn bị huấn luyện:

- Thời gianthông qua giáo án:

- Thời gian thục luyện giáo án:

- Thời gian bồi dưỡng đội mẫu:

- Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị:   .

  2. Thời gian thực hành huấn luyện:

- Tổng thời gian:                                     2giờ

- Thời gian lên lớp:                                  30 phút

- Thời gian ôn luyện:                                60 phút

- Thời gian kiểm tra kết thúc huấn luyện:10 phút

IV. TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:

  1. Tổ chức:

Lên lớp theo đội hình lớp học do giáo viên trực tiếp huấn luyện

Khi ôn luyện theo đội hình lớp học.

  2. Phương pháp:

a. Chuẩn bị huấn luyện:

- Nghiên cứu tài liệu, soạn thảo thục luyện và thông qua giáo án

- Chuẩn bị đội mẫu, bồi dưỡng nội dung phương pháp duy trì luyện tập.

b. Thực hành huấn luyện:

- Nêu, phân tích nội dung, kết hợp lấy ví dụ minh hoạ, chỉ trên khí tài.

- Người học: Nghe, kết hợp quan sát động tác mẫu nắm bài.


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan