Giáo án huấn luyện dân quân tự vệ: CÔNG SỰ NGỤY TRANG Bài: Hình dáng, kích thước, cách đào một số loại công sự. Ngụy trang.


Giáo án huấn luyện dân quân tự vệ: CÔNG SỰ NGỤY TRANG

    Bài: Hình dáng, kích thước, cách đào một số loại công sự. Ngụy trang.

Loại file: word - Số trang: 18 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/PHẦN MỘT: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm huấn luyện cho lớp học hiểu biết hình dáng, kích thước, tác dụng của một số loại công sự dã chiến bộ binh và yêu cầu khi làm công sự để vận dụng vào việc huấn luyện và phục vụ chiến đấu, nguỵ trang công sự.

2. Yêu cầu:

- Nắm được hình dáng, kích thước của từng loại công sự, nguỵ trang.

- Biết vận dụng vào điều kiện thực tế để xây dựng và phát huy được tác dụng của công sự, nguỵ trang.

II. NỘI DUNG  (gồm 4 phần):

1 – Khái niệm chung một số loại công sự dã chiến bộ binh.

2- Công sự nằm bắn của súng CKC, AK, b40, b41, trung liên, đại liên

3. Công sự đứng bắn của súng CKC, AK , b41, trung liên, đại liên.

4. Công sự gỗ, đất kiểu chữ A, kiểu lát bằng, nguỵ trang công sự.

III. THỜI GIAN:

1- Chuẩn bị huấn luyện:

- Thời gian thông qua giáo án: …………………………………………………….

- Thời gian thục luyện giáo án:  ……………………………………………………

- Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị: …………………………………….

 2- Thực hành huấn luyện: 8 giờ

- Huấn luyện cho buổi học 1 : 4 giờ

+ Lên lớp thực hành: 1 giờ

+ Tổ chức luyện tập: 2,5 giờ

+ Kiểm tra đánh giá kết quả: 0,5 giờ

- Huấn luyện cho buổi học 2 : 4 giờ

+ Lên lớp thực hành: 1 giờ

+ Tổ chức luyện tập: 2,5 giờ

+ Kiểm tra đánh giá kết quả: 0,5 giờ


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan