Giáo án DQTV: HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ, Đề mục: Đội ngũ từng người không có súng. Bài: – Nghiêm, Nghỉ, Quay tại chỗ, Chào, Chào báo cáo. Đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi.


Giáo án DQTV: HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ, Đề mục: Đội ngũ từng người không có súng.   Bài: – Nghiêm, Nghỉ,  Quay tại chỗ, Chào, Chào báo cáo. Đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi.

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Phần một: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Huấn luyện cho lớp học biết và làm đúng động tác Nghiêm, Nghỉ, Quay tại chỗ, Chào, Chào báo cáo để làm cơ sở học các động tác đội ngũ khác và vận dụng thường xuyên trong việc rèn luyện tư thế tác phong quân nhân trong công tác, sinh hoạt hàng ngày.

2. Yêu cầu:

- Hiểu rõ ý nghĩa động tác, thực hiện động tác phải đúng.

- Học đến đâu phải thực hành ngay đến đó.

II. NỘI DUNG

1. Vấn đề huấn luyện 1: Động tác Nghiêm, Nghỉ, Quay tại chỗ, Chào, Chào báo cáo.

  1. Vấn đề huấn luyện 2: Đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi.

III. THỜI GIAN

1. Thời gian chuẩn bị huấn luyện :

- Thời gian thông qua giáo án: ………………………………………..

- Thời gian thục luyện giáo án: ………………………………………..

- Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị: …………………………

2. Thời gian thực hành huấn luyện:

 - Tổng thời gian: 02 giờ

- Thời gian lên lớp: 30 phút

- Thời gian luyện tập: 01 giờ

- Thời gian kiểm tra kết thúc huấn luyện: 20 phút

IV. TỔ CHỨC VÀ PH­ƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức:

 - Huấn luyện và luyện tập theo đội hình lớp học.

2. Phư­ơng pháp:

a. Chuẩn bị huấn luyện : Nghiên cứu, quán triệt chỉ thị của cấp trên và những vấn đề có liên quan, soạn thảo giáo án, thông qua và thục luyện giáo án, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.

b. Thực hành huấn luyện:

- Cán bộ huấn luyện:

+ Khi lên lớp kết hợp giữa giảng giải và làm động tác mẫu. Tiến hành qua 3 bước: Làm nhanh – Vừa nói vừa làm động tác – Làm tổng hợp từng cử động động tác.

+ Khi hướng dẫn luyện tập: Làm động tác mẫu về phương pháp luyện tập và sửa tập. Tập trung vào bước 2 (từng người luyện tập); bước 3 (từng tổ nhóm luyện tập).

- Đơn vị: Luyện tập theo 4 bước (từng người tự nghiên cứu- từng người luyện tập – tổ nhóm luyện tập – các bộ phận luyện tập). Lấy luyện tập cơ bản (bước 2; 3) làm trọng tâm, thực hiện sai đâu sửa đấy.

V. ĐỊA ĐIỂM :            

-Sân huấn luyện Điều lệnh đội ngũ của đơn vị

VI. BẢO ĐẢM:

1. Cán bộ huấn luyện : Giáo án, tài liệu.

2. Người học: Trang phục đúng quy định.

 

Phần hai: THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN

 

I. THỦ TỤC THAO TRƯỜNG

1. Tập trung đơn vị, kiểm tra quân số, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo cấp trên (nếu có).

2. Quy định lớp học

- Quy định kỷ luật: Đứng trong hàng nghiêm túc, nghỉ giải lao không đi quá xa khu vực huấn luyện, thực hiện 3 bước đi 5 bước chạy.

- Quy định khu vực vệ sinh: Sử dụng công trình vệ sinh của đơn vị.

- Quy định khi có tình huống xảy ra: Chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy.

II. HẠ KHOA MỤC:

1. Nêu tên bài.

2. Nêu mục đích yêu cầu.

3. Nêu nội dung.

4. Nêu thời gian.

5. Nêu tổ chức, ph­ương pháp.

III. HUẤN LUYỆN CÁC NỘI DUNG.


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan