GIÁO ÁN DÂN QUÂN TỰ VỆ : HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ, Đề mục: Đội ngũ đơn vị-Bài: Đội hình trung đội hàng ngang, hàng dọc


GIÁO  ÁN DÂN QUÂN TỰ VỆ : HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ, Đề mục: Đội ngũ đơn vị-Bài: Đội hình trung đội hàng ngang, hàng dọc

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Phần một: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Huấn luyện lớp học biết và làm đúng thứ tự động tác, vị trí của từng người khi tập hợp tiểu đội, làm cơ sở tập hợp tiểu đội hoặc khi đứng trong đội ngũ của cấp trên và trong luyện tập đổi hình, đổi hướng.

2. Yêu cầu:

- Hiểu rõ ý nghĩa của hình, vận dụng linh hoạt vào trong học tập công tác.

- Đối với chỉ huy : Khẩu lệnh phải rõ ràng, chính xác, động tác chỉ huy dứt khoát, mạnh.

- Đối với tiểu đội: Nắm được ý nghĩa, vị trí, động tác của từng người trong đội hình, tác phong phải khẩn trương, nghiêm túc.

 II. NỘI DUNG

- Vấn đề huấn luyện 1: Đội ngũ tiểu đội hàng ngang.

- Vấn đề huấn luyện 1: Đội ngũ tiểu đội hàng dọc.

Trọng tâm: Vấn đề huấn luyện 1.

 III. THỜI GIAN

1. Thời gian chuẩn bị huấn luyện :

- Thời gian thông qua giáo án: …………………………………

- Thời gian thục luyện giáo án: …………………………………

- Thời gian chuẩn bị đội mẫu: …………………………………

- Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị: …………………….

2. Thời gian thực hành huấn luyện:

- Tổng thời gian: 02 giờ

-  Thời gian lên lớp:  30 phút

- Thời gian luyện tập: 01 giờ

- Thời gian kiểm tra kết thúc huấn luyện: 20 phút

 IV. TỔ CHỨC VÀ PH­ƯƠNG PHÁP

 1. Tổ chức:

Huấn luyện và luyện tập theo đội hình lớp học

 2. Phư­ơng pháp:

a. Chuẩn bị huấn luyện:

- Nghiên cứu, quán triệt chỉ thị của cấp trên và những vấn đề có liên quan, soạn thảo giáo án, thông qua và thục luyện giáo án, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.

b. Thực hành huấn luyện:

- Cán bộ huấn luyện:

+ Khi lên lớp dùng đội mẫu để thực hiện động tác, qua 3 bước: Làm nhanh – giáo viên nói đến đâu đội mẫu làm đến đó – Làm tổng hợp.

+ Khi hướng dẫn luyện tập: Làm động tác mẫu về phương pháp luyện tập và sửa tập.

- Lớp học: Luyện tập theo 3 bước (xếp quân cờ theo quy định của đội hình – tập phân đoạn – tập tổng hợp). Lấy luyện tập cơ bản (bước 2) làm trọng tâm, thực hiện sai đâu sửa đấy.

V. ĐỊA ĐIỂM :

Sân huấn luyện điều lệnh của đơn vị

VI. BẢO ĐẢM:

1. Cán bộ huấn luyện : Giáo án, tài liệu

2. Người học: Trang phục đúng quy định

 

Phần hai: THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN

 

I. THỦ TỤC THAO TRƯỜNG

1. Tập trung đơn vị, kiểm tra quân số, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo cấp trên (nếu có)

2. Quy định lớp học.

- Quy định kỷ luật : Đứng trong hàng nghiêm túc, nghỉ giải lao không đi quá xa khu vực huấn luyện, thực hiện 3 bước đi 5 bước chạy.

- Quy định khu vực vệ sinh: Sử dụng công trình vệ sinh của đơn vị.

- Quy định khi có tình huống xảy ra: Chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy.

II. HẠ KHOA MỤC

1. Nêu tên bài.

2. Nêu mục đích, yêu cầu.

3. Nêu nội dung.

4. Nêu thời gian.

5. Nêu tổ chức, ph­ương pháp.

III. HUẤN LUYỆN CÁC NỘI DUNG.

 

Vấn đề huấn luyện 1:

ĐỘI NGŨ TIỂU ĐỘI HÀNG NGANG

* Ý nghĩa: Đội hình tiểu đội hàng ngang thường dùng trong học tập, hạ đạt mệnh lệnh, khi sinh hoạt, kiểm tra, điểm nghiệm, khám súng, giá súng.

1. Vị trí của tiểu đội trưởng

- Ở đội hình tiểu đội hàng ngang, tiểu đội trưởng đứng bên phải đội hình tiểu đội.

- Vị trí chỉ huy tại chỗ (như đôn đốc học tập, điểm số, chỉ huy tiểu đội luyện tập, nhận xét) tiểu đội trưởng đứng ở chính giữa đội hình tiểu đội, cách 3 đến 5 bước.

- Khi chỉnh đốn hàng ngũ về bên phải (hoặc về bên trái), tiểu đội trưởng cách người làm chuẩn 2 – 3 bước, khi chỉ định người ở giữa đội hình làm chuẩn, tiểu đội trưởng có thể đi về bên phải (trái) đội hình để gióng hàng.


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan