Đề tài SKKN Sáng kiến kinh nghiệm Toán 5: Một số biện pháp giúp học sinh khá giỏi lớp 5 nhận diện và giải các bài toán có dạng tương tự toán chuyển động đều


Đề tài SKKN Sáng kiến kinh nghiệm Toán 5: Một số biện pháp giúp học sinh khá giỏi lớp 5 nhận diện và giải các bài toán có dạng tương tự toán chuyển động đều

  Trong thực tế, một số dạng toán cũng có ba đại lượng và chúng có quan hệ với nhau giống như ba đại lượng của toán chuyển động đều đó là: Công việc cụ thể, tốc độ (năng suất) làm việc và  thời gian để hoàn thành công việc đó. (Hoặc lượng nước trong bể,  tốc độ (năng suất chảy) và thời gian nước chảy đầy bể, Trong mỗi bài toán dạng này thường có một đại  lượng không đổi như công việc cần làm xong, thể tích của bể nước tương tự như quãng đường không đổi … Nhưng học sinh không được học nhiều nên rất khó để vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.

 

Loại file: word - Số trang: 22 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/2. NGUYÊN NHÂN:

  – Do nhận diện dạng toán không chính xác nên các em thường găph khó khăn về tìm cách giải và trình bày bài giải như giải sai, viết câu lới giả chưa đúng, … không biết cách tìm các cách giải khác nhau hoặc không biết dựa vào bài toán đã cho để khai thác và phát triển bài toán…

  – Học sinh thường không chú ý phân tích theo các điều kiện của bài toán nên đã lựa chọn sai phép tính…

  – Dạng toán chuyển động đều các em chỉ được học trong một thời gian ngắn nên để giúp các em nắm chắc, nhớ lâu dạng toán này và biết vận dụng nó để giải các dạng toán tương tự là điều vô cùng khó.     

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

   Toán học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho sù hình thành và phát triển nhân cách học sinh, là ”chìa khoá” mở cöa cho tất cả các ngành khoa học khác, ®ång thêi nó cßn là công cụ cần thiết của người lao động trong thời đại mới. Cho nªn cã thể coi việc dạy – học giải toán là ” hòn đá thử vàng” của dạy – học toán. Đặc biết nếu giáo viên biết kết hợp học với hành, dạy học gắn với đời sống, thông qua việc cho học sinh giải các bài toán có liên hệ gần gũi với cuộc sống một cách thích hợp sẽ giúp các em hình thành, rèn luyện và biuết vận dụng thành thạo những kĩ năng thực hành cần thiết đó vào đời sống hàng ngày. Vậy làm thế nào để giúp học sinh giỏi lớp mình tư duy một cách tích cực, linh hoạt, biết vận dụng các kiến thức đã học vào các tình huống toán học khác nhau? Trong nhiều trường hợp làm thế nào để phát hiện, nhận diện được dạng toán và biết cách giải các bài toán này? … Từ những suy nghĩa đó tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp giúp học sinh khá giỏi lớp 5 nhận diện và giải các bài toán có dạng tương tự toán chuyển động đều”.      

   II THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. THỰC TRẠNG    

       Ở lớp 5, kiến thức toán đối với các em không còn mới lạ, khả năng nhận thức của các em đã được hình thành và phát triển ở các lớp d­íi. Tuy nhiên trình độ nhận thức của HS không đồng đều. Trong khi ®ã yêu cầu nhËn diÖn c¸c d¹ng to¸n vµ giải các bài toán có lời văn l¹i cao hơn những lớp trước rÊt nhiÒu, các em phải đọc nhiều, viết nhiều, bài làm phải trả lời chính xác phép tính với các yêu cầu của bài toán đưa ra,…

    Trong thực tế, một số dạng toán cũng có ba đại lượng và chúng có quan hệ với nhau giống như ba đại lượng của toán chuyển động đều đó là: Công việc cụ thể, tốc độ (năng suất) làm việc và  thời gian để hoàn thành công việc đó. (Hoặc lượng nước trong bể,  tốc độ (năng suất chảy) và thời gian nước chảy đầy bể, Trong mỗi bài toán dạng này thường có một đại  lượng không đổi như công việc cần làm xong, thể tích của bể nước tương tự như quãng đường không đổi … Nhưng học sinh không được học nhiều nên rất khó để vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.

 

2. NGUYÊN NHÂN:

  – Do nhận diện dạng toán không chính xác nên các em thường găph khó khăn về tìm cách giải và trình bày bài giải như giải sai, viết câu lới giả chưa đúng, … không biết cách tìm các cách giải khác nhau hoặc không biết dựa vào bài toán đã cho để khai thác và phát triển bài toán…

  – Học sinh thường không chú ý phân tích theo các điều kiện của bài toán nên đã lựa chọn sai phép tính…

  – Dạng toán chuyển động đều các em chỉ được học trong một thời gian ngắn nên để giúp các em nắm chắc, nhớ lâu dạng toán này và biết vận dụng nó để giải các dạng toán tương tự là điều vô cùng khó.     


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan