Đề tài SKKN Lịch sử lớp 7: Làm gì để phát huy tính tích cực của HS trong tiết dạy Sử 7 trường THCS?


Đề tài SKKN Lịch sử lớp 7: Làm gì để phát huy tính tích cực của HS trong tiết dạy Sử 7 trường THCS?

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 7, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 7, Viết chuyên đề Lịch sử 7

Loại file: word - Số trang: 16 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Đề tài SKKN Lịch sử lớp 7: Làm gì để phát huy tính tích cực của HS trong tiết dạy Sử 7 trường THCS?

 

ĐẶT VẤN ĐỀ:

          Mỗi một con người chúng ta đã và đang sống trong thời kì đổi mới, ngày nay khoa học kỷ thuật và văn hóa xã hội phát triển rực rỡ, phong phú, đa dạng, công nghệ thông tin bùng nổ. Chính vì lẽ đó đòi hỏi con người phải có tri thức, kiến thức khoa học và nhận thức tốt. Như chúng ta được biết con đường nhận thức ngắn nhất sẽ là con đường ” Đi từ cái trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng” và phương tiện hết sức cần thiết để đi được trên con đường nhận thức này chính là các đồ dùng trực quan, hệ thống một số câu hỏi, phương pháp tổ chức học nhóm, các yếu tố trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau để làm cho tiết học được tốt hơn và có chất lượng cao.

          Đặc biệt trong dạy học mới hiện nay, hướng tích cực hoạt động của học sinh, yêu cầu giáo viên phải biết tạo điều kiện cho các em tự tìm tòi, khai thác kiến thức, biết điều khiển hoạt động nhận thức của mình bằng các đồ dùng trực quan, chính vì thế mà đồ dùng trực quan đã trở thành nhân tố đóng vai trò quan trọng trong hoạt động dạy học, vì nó là phương tiện giúp học sinh tạo biểu tượng một cách dễ dàng sinh động hơn. Ngoài ra cũng không kém phần quan trọng đó là các câu hỏi, tổ chức các em học nhóm.

Đặc thù môn Lịch Sử là môn xã hội đi sâu làm sáng tỏ, ghi nhớ lại những sự kiện Lịch sử chính, những nét về quá trình phát triển của lịch sử dân tộc, trên cơ sở biết những sự kiện cơ bản nhất của từng giai đoạn, những sự kiện quan trọng, nguyên nhân, diễn biến, những vấn đề liên quan đến lịch sử dân tộc.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của đất nước, đặc biệt là trước cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật ngày càng phát triển, việc chỉnh lí chương trình Giáo Dục và thay đổi nội dung sách giáo khoa là vấn đề rất cấp thiết và vô cùng quan trọng, để đạt được mục tiêu ” Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, Văn minh”. Đòi hỏi phải chú trọng đến vấn đề giáo dục và áp dụng phương pháp mới, được Đảng và nhà nước khẳng định là “quốc sách hàng đầu”. Hiện nay vấn đề để học sinh muốn học được tốt, vận dụng tốt môn học này cần phải thực hiện áp dụng phương pháp đổi mới sử dụng đồ dùng trực quan trong học tập hệ thông các câu hỏi, và tổ chức các em học nhóm đó là vấn đề cấp bách một dấu chấm hỏi đặt ra. 


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan