Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Văn thư-Giáo vụ in được luôn: ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC GIÁO VỤ TẠI TRƯỜNG THPT


Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Văn thư-Giáo vụ in được luôn: ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC GIÁO VỤ TẠI TRƯỜNG THPT

Áp dụng: Viết SKKN Văn thư, Viết đề tài NCKHSPUD Văn thư, Tham khảo cách quản lý Văn thư trường

SKKN văn phòng, SKKN Văn thư, NCKHSPUD văn phòng, NCKHSPUD Văn thư

Loại file: word - Số trang: 12 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Văn thư-Giáo vụ in được luôn: ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC GIÁO VỤ TẠI TRƯỜNG THPT

Mở đầu

I. Lý do chọn đề tài

Giáo dục – đào tạo đóng vai trò chủ yếu trong việc gìn giữ, phát triển và truyền bá nền văn minh nhân loại. Trong thời đại ngày nay Đảng và nhà nước ta đã khẳng định phát triển khoa học công nghệ cùng với phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp công nghiệp hiện hoá, hiện đại hoá đất nước. Để có thể phát triển giáo dục, không thể không quan tâm tới công tác quản lý nề nếp và hồ sơ sổ sách trong các trường PT.

Nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010- 2011 của cấp THPT của giáo dục  như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục với các nhiệm vụ cụ thể như:

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; tạo ra sự chuyển biến cơ bản về đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục thực hiển chủ trương Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học…đối với cấp học THPT; xây dựng và nhân rộng mô hình nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tích cực và hiệu quả.

- Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử, tăng cường vai trò của sở GDĐT, trường THPT, trong việc quản lý thực hiện chương trình giáo dục, chỉ đạo đỏi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

- Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp  theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

          Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, cần một sự phối hợp đồng bộ từ Sở GDĐT tới các trường PT, các cán bộ quản lý nhà trường, các giáo viên và không thể không nói tới vai trò quan trọng của các nhân viên Tổ văn phòng nhà trường, đặc biệt là các giáo vụ nhà trường.

          Công tác quản lý nề nếp cũng như hồ sơ sổ sách ở đây cũng mang tính đặc thù, phức tạp, đòi hỏi mỗi giáo vụ trường phải không ngừng học hỏi, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ nhà trường giao.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan