Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Sử dụng lưu đồ thuật toán giúp học sinh lớp 5 cũng cố, nâng cao kỹ năng thực hiện phép tính chia.


Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Sử dụng lưu đồ thuật toán giúp học sinh lớp 5 cũng cố, nâng cao kỹ năng thực hiện phép tính chia.

Trên cơ sở lý luận của lô gích học, tâm lý học, và đặc điểm của phép tính chia, cũng như thực tiễn hoạt động dạy – học của giáo viên và học sinh, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn toán, chúng tôi đã đề ra giải pháp sử dụng lưu đồ thuật toán giúp học sinh lớp 5 cũng cố, nâng cao kỹ năng thực hiện phép tính chia, và giải pháp này thực sự đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Sử dụng lưu đồ thuật toán giúp học sinh lớp 5 cũng cố, nâng cao kỹ năng thực hiện phép tính chia.

Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu áp dụng giải pháp nêu trên với đối tượng học sinh lớp 5 của trường với thiết kế kiểm tra trước và sau tác động trên một nhóm duy nhất. Các số liệu thu thập được kiểm chứng chặt chẽ bởi các giáo viên có kinh nghiệm, và qua các phép toán, có thể nói dữ liệu có độ tin cậy rất cao. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng tích cực đến kết quả học tập của học sinh: Sau tác động, mẫu thử đã đạt kết quả cao hơn so kết quả kiểm tra trước tác động. Điểm bài kiểm tra lấy số liệu sau tác động của nhóm có giá trị trung bình là 7,3, trong khi giá trị trung bình điểm kiểm tra trước tác động dùng để đối chứng là 5,4. kết quả phép kiểm chứng T-test phụ thuộc cho thấy giá trị p = 0,00000021< 0,05. Điều đó chứng tỏ rằng độ lêch giá trị trung bình là có ý nghĩa, giải pháp đề ra có ảnh hưởng tốt đến quá trình củng cố, hoàn thiện kỹ năng làm tính chia của học sinh lớp 5 trong nhà trường.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan