Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 8: ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY BÀICƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC


Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 8:  ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY BÀICƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/ 


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan