Đề tài NCKHSPUD – SKKN QLGD: Xây dựng quy trình giảng dạy các môn học cho giáo viên trường THCS


 PHẦN I : MỞ ĐẦU

1. 1. Lý do nghiên cứu đề tài.

1.1.1.Để có thể hoạt động dạy học và GD có hiệu quả, người thầy giáo không chỉ nắm vững kiến thức bộ môn cần dạy mà còn phải có hiểu biết về kỹ năng nghiệp vụ dạy học và giáo dục học sinh. Hệ thống tri thức và kỹ năng này có thể được hình thành và tích luỹ qua nhiều năm tháng hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp, nhưng những nền tảng cơ bản của chúng phải được hình thành ngay từ lúc bước vào nghề.

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/1.1.2.Trong công tác GD, mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng chúng ta mới chỉ đạt được sự thống nhất về nội dung, chương trình, SGK, còn mức độ hình thành năng lực sư phạm (NLSP) cho GV vẫn chủ yếu do bản thân GVvà sự bồi dưỡng của từng cơ sở đào tạo quyết định. Vì vậy, để có  quy trình DH các môn phù hợp, hiệu quả cao, các sơ sở đào tạo phải chủ động xây dựng, điều chỉnh nội dung, phương thức, quy trình GD và rèn luyện NVSP cho GV của mình. Muốn vậy, một trong những việc cần làm đầu tiên là phải tổ chức nghiên cứu nhằm thu thập các tư liệu thực tiễn để qua đó xác lập cơ sở của việc xây dựng chương trình và quy trình dạy và học các môn.

1.1.3.Trường THCS  xxx  quận  xxx  là cơ sở GD được thành lập 17 năm. Vì vậy, cũng như nhiều lĩnh vực khác, bồi dưỡng NVSP đang trong quá trình vận hành và cải tiến dựa trên những kinh nghiệm sẵn có của các cơ sở giáo dục có truyển thống và cập nhật những tiếp cận hiện đại.Trong bối cảnh chung của ngành GD và do tính đặc thù của trường hiện nay, nên vấn đề xây dựng quy trình dạy học các môn càng trở nên cấp thiết. Để hoàn thành được công việc này cần phải tiến hành nghiên cứu đề tài “Xây dựng quy trình dạy học các môn cho giáo viên của trường THCS  xxx   nhằm nâng cao chất lượng giáo dụccủa trường  ”.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu.

Xây dựng Quy trình dạy – học các môn cho giáo viên của trường THCS  xxx  nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

1.3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu.

- Đối tượng nghiên cứu : Trường THCS  xxx .

-  Khách thể nghiên cứu : Giáo viên của trường và vấn đề bồi dưỡng giáo viên.

1.4. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc dạy – học .

- Đánh giá thực trạng dạy các môn học .

- Xây dựng quy trình dạy học các môn cho giáo viên trường THCS  xxx

1.5. Giả thuyết khoa học

Có một tập hợp đội ngũ giáo viên giảng dạy tại  trường THCS  xxx  . Đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn với nhiều quy trình  khác nhau. Cần xây dựng một quy trình giảng dạy các môn để đội ngũ giáo viên giảng dạy hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan