Đề tài NCKHSPUD – SKKN QLGD: Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lí ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 – THPT


“ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÍ  ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 9

THI VÀO LỚP 10 –THPT ’’

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến : Quản lí chuyên môn.

          1. Tóm tắt tình trạng, giải pháp đã biết:

- Chất lượng học sinh thi đỗ vào lớp 10 -THPT của trường THCS  xxx  nhiều năm trước với mặt bằng chung của quận còn chưa cao, chưa mang tính ổn định.

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/-  Do tăng cường công tác nâng cao chất lượng  quản lí ôn tập cho học sinh lớp 9  theo quy trình quản lý từ khâu lập kế hoạch – tổ chức triển khai- chỉ đạo, giám sát- kiểm tra các hoạt động ôn tập khoa học, phù hợp với tình hình thực tế của của nhà trường nên tỉ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10-THPT từ năm học 2010 -2011 đến nay được xếp vào tốp đầu của quận.

2. Tóm tắt nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến:

- Tính mới, tính sáng tạo:

Giải pháp đổi mới khâu quản lí, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9.

- Khả năng áp dụng, nhân rộng:

Đối với việc quản lí chuyên môn ở trường THCS.

- Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp (hiệu quả kinh tế, xã hội):

+  Nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng đội ngũ.

+ Nâng cao chất lượng dân trí.

+ Thúc đẩy phong trào dạy và học của thầy và trò. Phát huy được tính tích cực, chủ động , sáng tạo của học sinh.

+ Thúc đẩy tốt công tác xã hội hoá tại các nhà trường.

+ Duy trì tốt sĩ số học sinh và làm tốt công tác phổ cập giáo dục.

 

 

  1. Mô tả giải pháp đã biết: (Tóm tắt tình trạng giải pháp đã biết, ưu khuyết điểm của các giải pháp đã, đang áp dụng, những bất cập, hạn chế cần có giải pháp   khắc phục).

- Chất lượng học sinh thi đỗ vào lớp 10 -THPT của trường THCS  xxx  nhiều năm trước với mặt bằng chung của quận còn chưa cao, chưa mang tính ổn định.Trong gi¶ng d¹y c¸c đồng chígiáo viên chưa nhiệt tình, chưa phát huy hết khả năng của mình.

- Do tăng cường công tác nâng cao chất lượng quản lí ôn tập cho học sinh lớp 9  theo quy trình quản lý từ khâu lập kế hoạch – tổ chức triển khai- chỉ đạo, giám sát – kiểm tra các hoạt động ôn tập khoa học, phù hợp với tình hình thực tế của của nhà trường nên tỉ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10-THPT từ năm học 2010 -2011 đến nay được xếp vào tốp đầu của quận.

II. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến:

II. 1.Tính mới, tính sáng tạo:

Giải pháp đổi mới khâu quản lí chuyên môn nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh lớp 9.

II. 2. Khả năng áp dụng nhân rộng:

Đối với việc quản lí chuyên môn ở trường THCS.

II. 3. Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp:

a. Hiệu quả kinh tế:

- Thúc đẩy tốt công tác xã hội hoá tại các nhà trường.

- Thương hiệu nhà trường được khẳng định.

b. Hiệu quả về mặt xã hội:

-  Nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng đội ngũ.

-  Nâng cao chất lượng dân trí.

- Thúc đẩy được phong trào dạy và học của thầy và trò. Có nhiều thầy cô tâm    huyết với nghề. Phát huy được tính tích cực, chủ động , sáng tạo của học sinh.

c. Giá trị làm lợi khác:


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan