Đề tài NCKHSPUD-SKKN Địa lí THCS: Ứng dụng bản đồ tư duy trong đổi mới phương pháp dạy học địa lí 9 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh


Đề tài:

ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY

TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÍ  9

NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ  HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

 

I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Giáo dục – đào tạo đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Phát trển GD – ĐT tạo ra nguồn lực quan trọng nhất, nguồn lực con người để phát triển xã hội.

Loại file: word - Số trang: 47 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Đổi mới phương pháp dạy và học đang là một yêu cầu cấp bách trong ngành giáo dục. Phương pháp dạy và học phải được đổi mới sao cho người học chủ động trong học tập và người dạy thực sự là người chỉ đạo, hướng dẫn cho việc học tập đó, làm cho người học không chỉ chiếm lĩnh được kiến thức mà cao hơn, quan trọng hơn là có phương pháp làm việc trí óc tốt, trở thành người năng động, sáng tạo trong cuộc sống mới, thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu đào tạo của ngành giáo dục hiện nay là đào tạo những con người có khả năng lao động tự chủ, năng động sáng tạo, có sức khoẻ, có kiến thức văn hoá, khoa học công nghệ, có năng lực giải quyết các vấn đề, tự lo được việc làm, lập nghiệp và thăng tiến trong cuộc sống, có niềm tự hào dân tộc, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Muốn vậy mỗi giáo viên chúng ta phải giúp học sinh nhận thức được các vấn đề:

+ Học để hiểu biết, để nâng cao trình độ tiếp cận thông tin trong thời đại mới.

+ Học để lao động có năng suất cao từ đó làm giàu cho bản thân và góp phần làm giàu cho quê hương đất nước.

+ Học để chung sống để hoà nhập cộng đồng.

+ Học để tự khẳng định mình.

Muốn đạt được mục tiêu trên thì dạy học phải hướng vào việc khơi dậy, rèn luyện và phát triển tư duy bằng phương pháp dạy học phải gây hứng thú cho người học, từ đó giúp học sinh tự giác học tập,  tìm thấy niềm vui trong học tập, tiến tới hình thành phương pháp tự học làm cơ sở cho quá trình học tập suốt đời.

Hiện nay nền kinh tế thế giới đang chuyển từ nền kinh tế công nghiệp hoá – hiện đại hoá sang nền kinh tế tri thức. Chính vì vậy, chúng ta phải có một lực lượng lao động phù hợp với sự chuyển hoá của nền kinh tế xã hội đó. Để đáp ứng được sự chuyển biến mạnh mẽ của thời hiện đại, của xã hội văn minh, thì nền giáo dục phải thực sự đổi mới về phương pháp đào tạo con người. Có như vậy chúng ta mới có lực lượng lao động phù hợp với tiến độ phát triển của khoa học trong công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp, đạt được hiệu quả cao trong đào tạo con người. Đó là mục tiêu nói chung của tất cả các môn học và đối với môn Địa lí nói riêng trong nhà trường hiện nay. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cơ bản của nhà trường phổ thông là “ Đào tạo thế hệ trẻ thành những công dân kiên trì, dũng cảm, thông minh, sáng tạo”.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan