Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non: xã hội hóa giáo dục góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non


PHẦN I:

ĐẶT VẤN ĐỀ

  1. Lý do chọn đề tài

Trong hệ thống các bậc học, giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mĩ của trẻ.

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Chính vì thế hầu hết các quốc gia và các tổ chức quốc tế đều xác định GDMN là một mục tiêu quan trọng của giáo dục cho mọi người. Ở nước ta, Đảng và Nhà nước cũng luôn coi trọng GDMN. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát trển GDMN giai đoạn 2006 – 2015” với quan điểm chỉ đạo là: “….Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để mọi tổ chức cá nhân và toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục mầm non”. Quan điểm chỉ đạo này hoàn toàn phù hợp với xu thế chung trên thế giới hiện nay về phát triển nền giáo dục quốc dân.

Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiệm vụ quan trọng cho ngành Giáo dục đào tạo là khắc phục những tồn tại khó khăn về ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, tuyên truyền vận động toàn Đảng toàn dân phải quan tâm đến công tác xã hội hóa giáo dục – Văn kiện Hội nghị thứ IV BCH TW Đảng khóa VIII đã nhấn mạnh “Xã hội hóa giáo dục là huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của nhà nước”. XHHGD được hiểu là sự huy động của  toàn xã hội  làm cho hoạt động giáo dục thực sự là của dân do dân và vì dân. Việc phát triển giáo dục nên đi liền với quá trình xã hội hóa giáo dục. Đối với giáo dục mầm non xã hội hóa là nhu cầu là quy luật tồn tại và phát triển của bậc học.

Để vận dụng sáng tạo chủ trương XHHGD trong nhà trường nhằm huy động nhiều nguồn lực đầu tư cải thiện cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nói chung với trường mầm non  xxx  I nói riêng, trong những năm qua công tác XHH có những biện pháp hữu hiệu nhằm tăng cường bổ sung các phòng học được trang thiết bị đồ dùng dạy và học để thực hiện tốt, có hiệu quả trong việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.

Từ nhận thức trên là người Hiệu trưởng trong một nhà trường phải chú ý đến công tác XHHGD. Công tác này góp phần quyết định tới chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tôi mạnh dạn xin trình bày đề tài “Xã  hội hóa giáo dục góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non  xxx  I”.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan