Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non: “ Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên mầm non”.


Đề tài NCKHSPUD QLGD  mầm non: “ Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên mầm non”.

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/* Vấn đề nghiên cứu:  Tôi đã phải đi sâu nghiên cứu bằng cách điều tra thực trạng, nắm bắt khả năng của từng giáo viên, các điều kiện để giáo viên tiếp cận đổi mới và trải nghiệm. Đến nay Tôi đã tìm ra được giải pháp thay thế để chỉ đạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên mần non.Thông qua việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau và đã giúp cho gv nâng cao được nghệ thuật giảng dạy, biết xây dựng kế hoạch và tạo môi trường giáo dục cho trẻ HĐ tốt.

+ Trong nghiên cứu này tôi đã tìm tìm ra các câu trả lời cho các câu hỏi sau:

- Làm thế nào để chỉ  đạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên MN?

- Việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên MN qua lý thuyết có nâng cao được nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên hay không?

- Việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thông qua thực hành có nâng cao được nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên MN không?

*Giả thuyết nghiên cứu : Giáo viên đều có trình độ chuyên môn về sư phạm MN, đều có lòng yêu nghề mến trẻ, thích trở thành giáo viên giỏi. Nếu CBQL phụ trách chuyên môn nắm được khả năng của từng giáo viên và có những biện pháp thiết thực để BDCM cho giáo viên dưới nhiều hình thức khác nhau thì nhất định sẽ kích thích giáo viên tự tin tham gia tổ chức các HĐ tốt và nâng cao nghệ thuật lên lớp, giúp cho giáo viên hoàn thiện hơn.

Để giải quyết mục đích nghiên cứu trên tôi thực hiện ba nhiệm vụ nghiên cứu sau:

- Nhiệm vụ 1: Phải điều tra thực trạng một cách cụ thể.

-  Nhiệm vụ 2: xây dựng kế  hoạch BDCM cho giáo viên qua lý thuyết.

- Nhiệm vụ 3 : Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên qua thực hành trải nghiệm.

3. Phương pháp:

Để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu trên tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

* Phương pháp tập hợp dữ liệu phân tích chọn lọc rút ra những cơ sở lý luận cần thiết liên quan đến đề tài, những lý thuyết cần quan tâm là:

- Nghệ thuật giảng dạy, hình thức tổ chức các hoạt động của giáo viên.

- Bản chất của việc thực hiện chương trình đổi mới giáo dục MN.

* Phương pháp giảng giải: dùng phương pháp này để giảng giải lý thuyết cho giáo viên, giảng giải các vấn đề thắc  mắc, nhũng vẫn đề mà giáo viên chưa hiểu. Để BDCM cho giáo viên qua lý thuyết.

* Phương pháp thực hành: dùng phương pháp này để chỉ đạo yêu cầu giáo viên phải thực hiện minh chứng tất cả các hoạt động để kiểm chứng năng lực thực tế của giáo viên; như việc lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động. Để BDCM cho giáo viên qua thực hành.

* Phương pháp đàm thoại: dùng cho CBQL và giáo viên tọa đàm, chất vấn và trao đổi.

* Phương pháp thống kê toán học: dùng để xử lý các số liệu được theo công thức toán học thống kê với sự bổ trợ của chương trình MS-Excel.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan