Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non in luôn: xây dựng môi trường hoạt động giáo dục thể chất qua việc cải tạo sân hội trường thành phòng hoạt động giáo dục thể chất


PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

  1. Lý do chọn đề tài.

Cùng với công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước từ nhiều năm nay, giáo dục nước ta cũng tìm kiếm một giải pháp tiên tiến để tiến tới xây dựng một phương án giáo dục hiện đại trong thế kỉ 21. Nhằm đào tạo ra những con người có tri thức, kỹ năng, tự chủ năng động sáng tạo, giàu lòng nhân ái. Như chúng ta đã biết, giáo dục mầm non là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho ngành giáo dục vớimục tiêu giáo dục phát triển trẻ một cách toàn diện, trong đó giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng, trang bị cho trẻ một sức khỏe tốt, phát triển cân đối hài hòa, mạnh dạn tự tin, có ý thức tổ chức kỷ luật, có khả năng cảm nhận nguy hiểm và ý thức an toàn trong vận động, đồng thời giáo dục cho trẻ những phẩm chất đạo đức, ý chí lành mạnh. Chính vì thế công tác giáo dục phát triển thể chất cho trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chương trình giáo dục mầm non, thể hiện qua việc thực hiện chuyên đề “ Xây dựng môi trường hoạt động giáo dục thể chất ” nhằm đào tạo ra những con người phát triển toàn diện trong thời kỳ hội nhập.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Năm học 2008 – 2009  Sở giáo dục đã chỉ đạo thực hiện chuyên đề “ Xây dựng môi trường hoạt động giáo dục thể chất ” chính vì vậy cơ sở vật chất, môi trường phát triển thể chất cho trẻ mang tính cấp thiết là điều kiện quan trọng để trẻ có thể tích cực hoạt động, nhằm đào tạo ra con người toàn diện trong thời kỳ hội nhập. Vì  môi trường phát triển thể chất giữ vai trò vô cùng quan trọng, nếu không có điều kiện, môi trường cho trẻ được tham gia hoạt động và trải nghiệm thì hiệu quả giáo dục thể chất sẽ không cao. Nhìn lại thực trạng trường mầm non  xxx , là một trường điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhà trường đang xây dựng, khu vui chơi cho trẻ chật chội, chưa có phòng giáo dục thể chất, nhiều phòng học chưa đảm bảo diện tích,…


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan