Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non in luôn: một số giải pháp chỉ đạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên mầm non


Như chúng ta đã biết, việc thực hiện chương trình đổi mới GDMN hiện nay đòi hỏi người giáo viên phải thực sự hiểu bản chất của CTĐM và biết linh hoạt, sáng tạo. Vậy làm thế nào để giáo viên nâng cao được nghệ thuật giảng dạy và làm thế nào để giúp giáo viên hiểu được sâu sắc về bản chất của chương trình đổi mới, để rồi linh hoạt khi thiết kế xây dựng kế hoạch, thiết kế tạo môi trường giáo dục cho trẻ? Làm thế nào để nâng cao được nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là với giáo viên 5T, phải biết xây dựng bộ công cụ, đánh giá trẻ 5T theo bộ chuẩn. Tôi thiết nghĩ đây là tình trạng chung của bậc học MN. Một loạt câu hỏi được đặt ra với tôi. Đi tìm lời giải đáp trên là cả quá trình tìm tòi và thử nghiệm.

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/* Vấn đề nghiên cứu:  Tôi đã phải đi sâu nghiên cứu bằng cách điều tra thực trạng, nắm bắt khả năng của từng giáo viên, các điều kiện để giáo viên tiếp cận đổi mới và trải nghiệm. Đến nay Tôi đã tìm ra được giải pháp thay thế để chỉ đạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên mần non.Thông qua việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau và đã giúp cho gv nâng cao được nghệ thuật giảng dạy, biết xây dựng kế hoạch và tạo môi trường giáo dục cho trẻ HĐ tốt.

+ Trong nghiên cứu này tôi đã tìm tìm ra các câu trả lời cho các câu hỏi sau:

- Làm thế nào để chỉ  đạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên MN?

- Việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên MN qua lý thuyết có nâng cao được nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên hay không?

- Việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thông qua thực hành có nâng cao được nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên MN không?


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan