Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non in luôn: Một số biện pháp thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục trong trường mầm non


Chủ trương huy động xã hội hoá giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề cần thiết và cần làm ngay vì nó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo của nhân dân về tầm quan trọng và vai trò của giáo dục mầm non. Trên cơ sở xã hội hoá giáo dục tạo nguồn cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi tạo môi trường học tập tốt cho các cháu đảm bảo mọi điều kiện phát triển của ngành giáo dục mầm non.

Loại file: word - Số trang: 33 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Xây dựng các bước để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

- Tổ chức triển khai trong hội đồng nhà trường để mọi giáo viên nắm chắc được mục đích yêu cầu, nhiệm vụ và bàn bạc thống nhất . Sau đó phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Hội đồng nhà trường thực hiện  nhiệm vụ đó.

- Triển khai trong Ban giám hiệu và hội đồng nhà trường. Ban Giám hiệu trao đổi bàn bạc với chính quyền địa phương và tập thể Hội cha mẹ  học sinh.

+ Ba bên bàn bạc đi đến thống nhất nội dung và cách thức tiến hành. Phân công rõ nhiệm vụ cho từng cá nhân, từng tổ chức.

+ Triển khai đến phụ huynh học sinh.

+ Tiến hành Đại hội phụ huynh học sinh trong toàn trường.

+ Hiệu trưởng trực tiếp điều hành cuộc họp.

+ Phụ huynh học sinh dân chủ bàn bạc và đi đến thống nhất chủ trương cách thức làm .

+ Trong quá trình họp bàn để dân chủ công khai thì Hiệu trưởng cần báo cáo công việc cụ thể, mức đóng góp, và luôn khuyến khích sự đóng góp ý kiến của phụ huynh học sinh và Hiệu trưởng phải là người vững vàng có lý luận và giải thích thấu tình đạt lý mới có thể mang lại kết quả tốt như mong muốn và làm cho phụ huynh phấn khởi tin tưởng.

- Xin chủ trương lãnh đạo:

+Trường làm tờ trình xin ý kiến của Phòng Giáo Dục của Ủy ban Nhân dân quận   xxx  về xã hội hóa công tác giáo dục của từng năm mà mình sẽ làm. Đây cũng là một việc làm xin ý kiến chủ trương của các cấp lãnh đạo và nhận sự đồng tình của các cấp .


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan