Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 12: Nghị luận về một hiện tượng đời sống


Để viết bài luận về vấn đề này, anh/chị cần xác định rõ bản chất của hiện tượng cần bàn tới:

Loại file: word - Số trang: 17 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/1) Nhu cầu sống trong sự khẳng định cái tôi của con người không phải chỉ đến xã hội hiện đại mới có. Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng minh ở bất cứ thời đại nào, với mọi quốc gia, con người đều có nhu cầu được sống bằng sự khẳng định cá tính. Tuy nhiên, tính cá nhân chỉ đuợc tôn trọng khi không đi ngược lại quyền lợi của cộng dồng và không làm tổn thương những người xung quanh.

2) Xu hướng khẳng định cá tính của giới trẻ là một sản phẩm tất yếu của thời đại công nghiệp hoá và toàn cầu hoá; 3) Xu hướng khẳng định cá tính mang tính hai mặt: tích cực và tiêu cực. Nếu biết phát huy những giá trị tích cực, chẳng hạn như: dám nghĩ dám làm, ít chịu ảnh hưởng của dư luận nên đã phát huy được tính sáng tạo cá nhân, chủ động nhanh chóng tiếp cận với những cái mới trong khoa học kĩ thuật và công nghệ, tạo ra được sự đồng nhất tương đối giữa quan niệm đạo đức và quy tắc ứng xử của giới trẻ với các quan niệm dạo đức và quy tắc ứng xử chung mang tính quốc tế, thì xu hướng này sẽ trở thành tiêu chuẩn đánh giá nguồn nhân lực, đánh giá khả năng  con người thời hiện đại.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan