Đề tài NCKHSPUD môn Toán Lớp 5: ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy hình học lớp 5


Đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên làm thế nào để việc đổi mới phương pháp mang lại hiệu quả thiết thực là vấn đề mà giáo viên toàn ngành nói chung và giáo viên trường Tiểu học Tô Hạp nói riêng đang trăn trở.

Loại file: word - Số trang: 22 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Nội dung dạy học chương hình học trong môn toán lớp 5  có rất nhiều vấn đề trừu tượng, ví dụ: các bài về diện tích, chu vi các hình tam giác, hình thang, hình tròn; diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Để hỗ trợ việc dạy học các nội dung này, sách giáo khoa cũng có khá nhiều hình ảnh minh họa. Giáo viên tâm huyết cũng đã sưu tầm và sử dụng thêm các phương tiện bổ trợ như bộ đồ dùng dạy học toán 5… Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, kèm theo lời mô tả, giải thích kết hợp với hình thức lyện tập, thực hành với mục đích giúp cho học sinh hiểu bài và vận dụng giải toán tốt hơn. Tuy nhiên, đối với những nội dung khó, ví dụ khi học về thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương hoặc đếm số hình lập phương để xác định thể tích  mà giáo viên chỉ dùng lời nói và các đồ dùng trong bộ đồ dùng dạy học toán 5 để minh họa thì học sinh vẫn rất khó hình dung, việc tiếp thu bài của các em vẫn hạn chế. Nhiều học sinh  thuộc quy tắc mà không hiểu được bản chất của bài toán.

          Giải pháp của  tôi là ứng dụng Công nghệ tin học trong dạy học  vào một số bài học thuộc chương hình học của môn toán lớp 5.

          Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương ( hai lớp ), mỗi nhóm 25 học sinh: lớp 5A là nhóm thực nghiệm, lớp 5B là nhóm đối chứng. Nhóm thực nghiệm được áp dụng giải pháp. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rất rõ đến việc học toán ( chương hình học ) của học sinh: lớp thực nghiệm đã có kết quả  cao hơn nhóm đối chứng. điểm bài kiểm tra sau khi áp dụng giải pháp của nhóm thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,9; còn của nhóm đối chứng là 7,5. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy P = 0.0002 < 0,05 ; Tức là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của nhóm thực nghiệm và đối chứng. Điều đó chứng ming rằng việc ứng dụng Công nghệ tin học trong dạy học một số bài học thuộc chương hình học đã mang lại hiệu quả cao cho lớp 5A (lớp thực nghiệm do tôi trực tiếp giảng dạy).


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan