Đề tài NCKHSPUD môn Toán Lớp 5: nâng cao kĩ năng sử dụng linh hoạt các công thức liên quan đến hình tam giác cho học sinh lớp 5 thông qua sử dụng phương pháp phân tích.


 Môn Toán ở Tiểu học có một tầm quan trọng đặc biệt. Thông qua môn Toán hình thành cho học sinh phương pháp học tập; khả năng phân tích tổng hợp, óc quan sát, trí tưởng tượng tạo điều kiện phát triển óc sáng tạo, tư duy.

Loại file: word - Số trang: 27 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/         Trong chương trình Toán lớp 5 những bài toán liên quan đến hình học chiếm một tỉ lệ không nhỏ. Vì vậy nghiên cứu mọi vấn đề liên quan đến hình học đều trở nên cần thiết. Trong đề tài này tôi đưa ra biện pháp giúp học sinh hình thành kĩ năng sử dụng linh hoạt các công thức liên quan đến hình tam giác.

         Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm đối tượng : lớp 5A1 và lớp 5A2 của trường Tiểu học . Lớp 5A1 là lớp đối chứng và lớp 5A2 là lớp thực nghiệm. Lớp thực nghiệm được thực hiện các biện pháp sử dụng khi dạy các tiết 85, tiết 86, tiết 87, tiết 88. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh : lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,5, điểm kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,55. Kết quả kiểm chứng T-test cho thấy          p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc sử dụng các biện pháp giúp học sinh hình thành kĩ năng, sử dụng linh hoạt các công thức liên quan đến hình tam giác đã làm nâng cao kết quả học tập của học sinh trong dạng toán này.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan