Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5: nâng cao chất lượng giảng dạy chương hình học trong môn toán lớp 5 thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin (trường tiểu học)


Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 5 trường Tiểu học  -  - . Mỗi nhóm 25 học sinh: lớp 5C là nhóm thực nghiệm, lớp 5A là nhóm đối chứng. Nhóm thực nghiệm được áp dụng giải pháp ứng dụng CNTT khi dạy các bài thuộc chương Hình học. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rất rõ đến việc học toán (chương Hình học) của học sinh:

 

Loại file: word - Số trang: 24 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/lớp thực nghiệm đã có kết quả  cao hơn nhóm đối chứng. Điểm bài kiểm tra sau khi áp dụng giải pháp của nhóm thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,9; còn của nhóm đối chứng là 7,5. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy P = 0,0002 < 0,05. Tức là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của nhóm thực nghiệm và đối chứng. Điều đó chứng tỏ rằng việc ứng dụng CNTT trong dạy học một số bài thuộc chương Hình học đã nâng cao chất lượng giảng dạy, hiệu quả học tập cho học sinh lớp 5 trường Tiểu học .


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan