Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5: một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng toán chuyển động đều


Giải pháp của tôi là rèn kỹ năng cho học sinh thông qua từng dạng bài cụ thể, rút ra công thức và cách giải cho từng dạng toán chuyển động đều, nhằm nâng cao hiệu quả dạy toán chuyển động đều ở lớp 5.

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Nghiên cứu của tôi được tiến hành trên hai nhóm tương đương: Lớp 5A và lớp 5B.Lớp 5A là lớp thức nghiệm, lớp 5B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài về Toán chuyền động đều. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh, lớp thực nghiệm đã cho kết quả cao hơn lớp đối chứng. Bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình  8, điểm kiểm tra đầu ra của lớp  đối chứng là 7,35. Điều đó chứng  minh rằng nếu rèn kĩ năng cho học sinh thông qua từng bài cụ thể, rút ra công thức và cách giải cho từng dạng toán chuyển động đều, sẽ giúp nâng cao hiệu quả dạy học Toán chuyển động đều ở lớp 5.

II. Giới thiệu

Trong sách giáo khoa toán lớp 5, Toán chuyển động được chia làm hai phần: số đo thời gian và vận tốc, quãng đường, thời gian. Phần bảng đơn vị đo thời gian,sách giao khoa trình bày khá cụ thể, phần tính vận tốc, quãng đường, thời gian đều rút ra công thức chung cho từng dạng bài. Nhưng còn các dạng bài được nâng cao lên từ công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian, các bài toán có nhiều yếu tố chưa tường minh thì học sinh còn nhiều bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn trong việc giải bài tập. Các em chưa nắm vững hệ thống công thức, chưa nắm vững được phương pháp giải theo từng dạng bài khác nhau. Trong khi làm bài học sinh còn sai lầm khi đổi đơn vị đo thời gian. Để thay đổi hiện trạng trên tôi đã sử dụng “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng toán chuyển động đều”.

Giải pháp thay thế: Hệ thống các công thức cho từng dạng bài cụ thể, đưa ra phương pháp giải cho từng dạng toán khác nhau, để giúp học sinh nắm kiến thức một cách có hệ thống, nâng cao hiệu quả dạy Toán chuyển động đều ở lớp 5.

Vấn đề nghiên cứu: Hệ thống hóa các kiến thức cho từng dạng bài, đưa ra phương pháp giải cho từng dạng bài khác nhau có nâng cao được kết quả học Toán chuyển động đều ở lớp 5 không?

Giả thuyết nghiên cứu: Việc hệ thống các kiến thức cho từng dạng bài, đưa ra phương pháp giải theo từng dạng bài khác nhau sẽ nâng cao được kết quả học Toán chuyển động đều ở lớp 5.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan