Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học giúp học sinh hiểu biết nhiều hơn về khái niệm và mối quan hệ giữa các khái niệm


Bản đồ khái niệm là những công cụ đồ thị sắp xếp và trình bày kiến thức. Chúng bao gồm các khái niệm và mối liên hệ giữa các khái niệm được thể hiện dưới dạng đường nối giữa hai khái niệm. Các từ trên đường nối là các từ nối hay cụm từ nối chỉ rõ mối quan hệ giữa hai khái niệm.

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Xây dựng bản đồ khái niệm có tác dụng kết nối các thông tin mới và các thông tin đã có. Bản đồ khái niệm có thể được tiến hành ở nhiều mức độ khác nhau, ở nhiều khâu khác nhau trong quá trình giảng dạy các kiến thức trên lớp, đồng thời cũng rèn cho học sinh cách hệ thống kiến thức trong các giờ tự học ở nhà.

Đối với bộ môn sinh học, kiến thức cơ bản nhất là hệ thống các khái niệm, các quy luật sinh học liên hệ chặt chẽ với nhau được hình thành và phát triển theo một trật tự lôgic, Việc phân loại, sắp xếp các khái niệm Sinh học thành hệ thống là rất quan trọng. Với khối lượng khái niệm rất lớn nếu lĩnh hội không có hệ thống thì học sinh không thể nắm vững, nhớ lâu và vận dụng được.

Hiệu quả của việc sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học đã được chứng minh ở nhiều môn học. Đặc biệt bản đồ khái niệm là công cụ cho việc học hiểu.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan